Yn ôl

Dysgwyr Gofal Plant y Rhondda yn dathlu canlyniadau o'r radd flaenaf

17/07/2019

Bu dathlu mawr yn y Cyflwyniadau Gofal eleni ar gampws y Rhondda Coleg y Cymoedd wrth i ddysgwyr edrych tuag at gamau nesaf eu taith ddysgu.

Cafodd pedwar dysgwr a oedd yn astudio ar y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (NCFE Cache) eu cydnabod am eu graddau rhagorol - cafodd Kiera Jones, Jessica Davies, Bethan James a Caitlin Daniels raddau A *, A, A yn eu tri phrosiect ymchwil a farciwyd yn allanol, sydd gyfwerth â 4 gradd A Safon Uwch.

Mae'r cwrs yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar ddysgwyr i weithio mewn amrywiaeth o leoliadau Gofal Plant. Fel rhan o'r cwrs, astudiodd y dysgwyr ystod o unedau gan gynnwys Theorïau Datblygiad Plant a pholisïau a mentrau diweddar mewn Gofal Plant, gan gwblhau 50 awr o leoliad gwaith mewn amrywiaeth o amgylcheddau gwaith go iawn.

Mae dau o'r dysgwyr wedi cael cynnig lle mewn prifysgol, mae un wedi sicrhau cyflogaeth a bydd un yn dychwelyd i Goleg y Cymoedd. Dymunwn bob lwc i'n holl ddysgwyr ar gyfer y dyfodol.

Dysgwyr Gofal Plant y Rhondda yn dathlu canlyniadau o'r radd flaenaf

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.