Yn ôl

Gwobr Efydd i Blymiwr o’r Cymoedd

08/03/2019

Mae dysgwr o Goleg y Cymoedd wedi ennill Gwobr Efydd yn sector Adeiladu Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2018/2019. Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru ac mae'n cynnig y cyfle i ddysgwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru herio, meincnodi a chodi eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws ystod o sectorau.

Mae Jamie Richards, 20 oed o Aberdâr ar hyn o bryd yn astudio ar gwrs Diploma Lefel 2 City & Guilds 6035 mewn Plymio ar gampws Aberdâr a’i nod yn bendant yw symud ymlaen i brentisiaeth Plymio. Aseswyd y cystadleuwyr ar feini prawf heriol a oedd yn cynnwys gweithio'n ddiogel, dehongli lluniadau a manylion pibellau, mesur, gosod a gofynion gosod, marcio a thorri pibellau copr, ansawdd plygu ac asio, plymio a lefelu, profi pibellau ar gyfer cadernid a .efnyddio deunyddiau’n effeithiol.

Ar ôl derbyn ei wobr, dywedodd Jamie “Rwy'n falch iawn o ennill y wobr hon, rydw i'n mwynhau'r cwrs a'm hamser yng Ngholeg y Cymoedd. Rwyf am ddweud diolch i Steve, Mal a Bryan am eu cefnogaeth a'u hanogaeth barhaus. Rwy'n gorffen fy Lefel 2 ym mis Mehefin a gobeithio y byddaf yn gallu cael Prentisiaeth a chyflawni fy NVQ. "

Dywedodd Steve Robbins, tiwtor Jamie a Chydlynydd Campws Aberdâr ar gyfer Adeiladu, “Dyma gyflawniad gwych i Jamie, mae'r gwaith caled a'r safonau uchel y mae'n eu dangos yn y gweithdy wedi cael eu cydnabod yn y gystadleuaeth hon. Mae'r gystadleuaeth Sgiliau yn bwysig i bob dysgwr ac yn rhoi rhywbeth iddynt anelu ato. Bydd ennill y wobr hon a gallu rhoi hyn ar ei CV yn caniatáu iddo sefyll allan wrth fynd i gyfweliadau am waith. Bydd y gydnabyddiaeth hon yn magu ei hyder ac yn caniatáu iddo gredu yn ei allu ei hun ".

Gwobr Efydd i Blymiwr o’r Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.