Yn ôl

Dysgwr y coleg yn rhoi pwysau ar y gystadleuaeth mewn gwobrau cenedlaethol

21/03/2019

Mae'r ras i ddod o hyd i brentis plymio gorau'r DU yn cynhesu i ddysgwr coleg lleol.

Yn ffres o’i fuddugoliaeth yn y rowndiau rhanbarthol, mae Lewis Blakely, 19 oed, o Gaerffili, ar fin wynebu cystadleuwyr o bob cwr o'r wlad yn rowndiau terfynol Prentis Gwresogi HIP y Flwyddyn y DU.

Gan ennill y gystadleuaeth ranbarthol a gynhaliwyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, mwynhaodd y dysgwr plymio Lefel 3 o gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd fuddugoliaeth o blith ymgeiswyr o bob cwr o Gymru mewn cyfres o dasgau ymarferol heriol, a fyddai'n cael eu hystyried yn heriol i weithwyr proffesiynol profiadol.

Gwnaed ei lwyddiant yn fwy arbennig byth gan mai hon oedd ail flwyddyn Lewis i gystadlu am y teitl Cymreig, ar ôl colli allan ar le yn y rownd derfynol genedlaethol yn 2018.

Yn dilyn y canlyniad yn rowndiau cynderfynol Cymru, dywedodd Lewis Blakely: “I fod yn onest dwi wedi fy syfrdanu. Deuthum i gystadleuaeth y llynedd, ond nid dyna fy amser i. Rydw i wrth fy modd â’r canlyniad. Gosodwyd rhai heriau anodd yn y cam hwn ond rwy'n falch fy mod wedi gallu cynhyrchu canlyniadau taclus yn y tasgau a gefais. Nawr mae'n rhaid imi fynd yn ôl i weithio yn y coleg, bydd gennyf ddiddordeb mewn gweld beth mae Lee, fy nhiwtor yn y coleg, yn mynd i ddod o hyd imi ei wneud i baratoi ar gyfer y rowndiau terfynol. ”

Bydd Lewis yn awr yn ymuno ag enillwyr pob un o'r saith rownd ranbarthol a'r sgoriwr ail orau yn y rownd derfynol yn Cheltenham yn ddiweddarach y mis hwn. Ochr yn ochr â'r bri ar gyfer y myfyriwr buddugol a'r coleg buddugol, mae gwerth dros £ 10,000 o offer a gwobrau ar gael i'r enillydd.

Dywedodd, Lee Perry, darlithydd plymio yng Ngholeg y Cymoedd: “Mae gennym hanes da yn y gwobrau hyn, Lewis yw ein pumed dysgwr yn y chwe blynedd i gyrraedd Cheltenham ar gyfer y rowndiau terfynol. Mae'n braf iawn gweld yr hanes hwnnw'n parhau. ”

Fel myfyriwr a phrentis Lefel 3, rhennir amser Lewis rhwng dysgu yn y coleg yng Ngholeg y Cymoedd a'i brentisiaeth gyda Darranlas, gwasanaeth plymio a gwresogi yn Aberdâr.

Ychwanegodd Dean: “Roeddem yn falch iawn o weld yr hyn yr oedd Lewis yn gallu ei gynhyrchu yn y rowndiau. Gwnaeth waith gwych ac rydym yn gwybod ei fod yn mynd i ymroi’n llwyr i baratoi ar gyfer y cam nesaf. Rydym yn edrych ymlaen at weld beth fydd yn ei wneud yn rowndiau terfynol y DU. ”

Gyda lleoedd i gystadlu yn y gystadleuaeth wedi eu cyfyngu i un myfyriwr i bob campws, roedd Lewis yn wynebu cystadleuwyr cryf o fewn Coleg y Cymoedd i sicrhau ei le yn rowndiau Cymru. Ar hyn o bryd, mae'r coleg yn hyfforddi dros 200 o ddysgwyr plymio ar ei bedwar campws yn Nantgarw, Aberdâr, y Rhondda ac Ystrad Mynach.

Dysgwr y coleg yn rhoi pwysau ar y gystadleuaeth mewn gwobrau cenedlaethol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa