Yn ôl

Dysgwyr Safon Uwch y Cymoedd yn mwynhau profiad ‘Brilliant’

21/03/2019

Mae grŵp o ddysgwyr o'r Ganolfan Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd wedi cymryd rhan mewn menter a gynlluniwyd i gynyddu nifer y dysgwyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol sy'n symud ymlaen i'r prifysgolion gorau.

Mae'r ‘Brilliant Club’ yn elusen mynediad arobryn sy'n gweithio gyda dysgwyr 10 - 18 oed o ysgolion a cholegau ar draws y DU. Mae gan y Clwb ddwy raglen graidd, y Rhaglen Ysgolheigion ac Ymchwilwyr yn yr Ysgol.

Llwyddodd y dysgwyr Safon Uwch o Goleg y Cymoedd ymuno â'r Rhaglen Ysgolheigion, sy'n recriwtio, hyfforddi a lleoli ymchwilwyr doethur ac ôl-ddoethur mewn colegau ac ysgolion.

Mae'r ymchwilwyr yn cyflwyno tiwtorialau yn y brifysgol, wedi'u cefnogi gan ddwy daith maes i efelychu'r dysgu y mae myfyrwyr yn ei gael mewn prifysgolion detholus iawn.

Dechreuodd y dysgwyr Safon Uwch eu rhaglen chwe wythnos gydag ymweliad â Choleg Wadham ym Mhrifysgol Rhydychen, a’u paratôdd yn dda ar gyfer y gwaith a ddilynodd.

Parhaodd y Rhaglen gyda sesiynau wythnosol ar gampws Nantgarw, a hwyluswyd gan Amanda Courtright-Lim, myfyriwr PhD o Brifysgol Caerdydd. Edrychodd y grŵp ar ‘Athroniaeth Foesol yn y Cyfnod Modern' a bu'n rhaid iddynt ysgrifennu adroddiad, a farciwyd yn unol â system graddio gradd, gyda phob dysgwr Cymoedd yn cael 2: 1 yn eu hadroddiad.

Dywedodd Evie Wood: “Fe wnes i fwynhau'r Rhaglen Ysgolheigion yn fawr. Nid oeddwn erioed wir wedi ystyried gwneud cais i brifysgolion fel Rhydychen ond mae'r rhaglen wedi rhoi cipolwg imi ar fywyd prifysgol a hefyd lefel y gwaith a ddisgwylir. Roeddem yn ffodus ein bod wedi cael y cyfle i gwrdd â rhai o'r myfyrwyr a chlywed yn uniongyrchol sut brofiad yw astudio yno - o ran gwneud cais i brifysgolion, byddaf yn ystyried yr holl opsiynau ”.

Mynychodd pedwar o raddedigion ‘Brilliant Club’ Coleg y Cymoedd Seremoni Raddio ym Mhrifysgol Caerdydd i ddathlu cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Wrth sôn am lwyddiant y dysgwyr, ychwanegodd Holly Richards, tiwtor y Grŵp Ymestyn a Herio yn y Ganolfan Safon Uwch, “Rwyf wrth fy modd bod ein dysgwyr wedi mwynhau'r profiad cyfan a ddarparwyd drwy'r Rhaglen Ysgolheigion a'i bod wedi’u hysbrydoli i ystyried gwneud cais i brifysgolion fel Rhydychen a Chaergrawnt. Mae mor bwysig ein bod yn creu'r cyfleoedd i'n dysgwyr anelu at y prifysgolion gorau. Ar ran y coleg, hoffwn ddiolch i Amanda a oedd yn gymaint o ysbrydoliaeth i'r dysgwyr ”.

Dysgwyr Safon Uwch y Cymoedd yn mwynhau profiad ‘Brilliant’

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.