Yn ôl

Dysgwyr y Cymoedd a’u taith codi arian yn Nepal

04/03/2019

Mae Jake Phillips, dysgwr Cymoedd 18 oed o Feisgyn, Rhondda Cynon Taf, wedi cwblhau taith codi arian i deyrnas hynafol Nepal i gefnogi elusen sy'n agos at galon y teulu.

Yn ddiweddar, cafodd y dysgwr peirianneg Jake Phillips, sy'n astudio ar gwrs Tystysgrif Lefel 3 mewn Technolegau Peirianneg ar gampws y Rhondda, Llwynypia, seibiant o'i astudiaethau i ymgymryd â'r her epig hon.

Roedd Jake a'i dad yn chwilio am ffordd o ddweud diolch i Ganolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd, yn dilyn y driniaeth ardderchog a gafodd aelod o'r teulu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ymgymerodd y pâr â'r her anodd ac ar ôl cyfres o ddigwyddiadau codi arian cyn iddynt ymadael, roedden nhw'n teimlo'n barod ar gyfer yr her gorfforol a meddyliol oedd o'u blaenau.

Wrth sôn am y daith dywedodd Jake “Roeddem yn cerdded am hyd at 10 awr y dydd dros dir mynyddig trwy bentrefi anghysbell rhanbarth Helambu; yn gwersylla gyda'r nos mewn tymereddau rhewllyd. Roedd yn her anodd iawn, ond dim o'i gymharu â'r her y mae cleifion canser a'u teuluoedd yn ei hwynebu bob dydd ”.

Mae'r gwaith codi arian yn parhau – mae Jake a'i dad wedi codi £12,000 i Felindre a chododd y grŵp dros £ 250,000 i gefnogi ymchwil a thriniaethau ar gyfer pob canser sy'n cyffwrdd â chynifer o fywydau.

Dysgwyr y Cymoedd a’u taith codi arian yn Nepal

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa