Yn ôl

Dysgwyr lleol yn mynd i Rydychen

14/03/2019

Mae dau ddysgwr o Goleg y Cymoedd wedi llwyddo sicrhau lle ar Raglen Ysgol Haf fawreddog UNIQ ym Mhrifysgol Rhydychen.

Mae Jodie Neville a Wei Tou Chiu yn falch iawn o ennill lle yn erbyn cystadleuaeth ffyrnig gan ymgeiswyr ledled Prydain. Mae ysgolion haf UNIQ yn rhan o raglen ehangu mynediad, sy'n agored i ddysgwyr sy'n astudio ym mlwyddyn gyntaf eu cymwysterau Safon Uwch, gan roi blaenoriaeth i ymgeiswyr sy'n dod o ysgolion ac ardaloedd heb fawr ddim hanes o geisiadau llwyddiannus i Rydychen.

 

I fynegi eu diddordeb yn yr ysgolion haf, roedd yn rhaid i'r dysgwyr gyflwyno datganiadau personol yn amlinellu eu diddordeb yn y cwrs a ddewiswyd ganddynt a'u rhesymau dros fod eisiau mynychu UNIQ; roedd y datganiadau hyn hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth gan aelodau o staff y coleg. Llwyddodd y ddau ddysgwr sicrhau lle ar gyrsiau o’u dewis.

Ym mis Gorffennaf, bydd Jodie a Wei yn cael blas ar wythnos arferol ym Mhrifysgol Rhydychen, yn aros yn llety'r myfyrwyr ac yn mynychu darlithoedd, seminarau a gweithdai ynghylch gwneud cais i Rydychen. Byddant hefyd yn cael cyfle i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a geir yn y rhaglen.

Dywedodd Jodie, 16 oed o Dreharris, a sicrhaodd le ar raglen y Gyfraith, "Roeddwn wrth fy modd pan glywais fy mod wedi ennill lle ar Ysgol Haf UNIQ ar gyfer y Gyfraith! Roedd fy nhiwtoriaid wedi fy annog i wneud cais ond nid oeddwn yn meddwl y byddwn yn cael fy newis. Ni allaf aros i brofi'r bywyd academaidd a chymdeithasol sydd gan prifysgol fawr fel Rhydychen i'w chynnig - rwy'n siŵr y bydd y cyfan yn brofiad anhygoel.

"Ychwanegodd Wei Tou, 16 oed o’r Porth, a fydd yn mynychu'r rhaglen Gwyddorau Dynol, "Rwy'n ddiolchgar iawn i Goleg y Cymoedd am gefnogi'r cais llwyddiannus ar gyfer y rhaglen UNIQ ym Mhrifysgol Rhydychen, sy'n addo bod yn gyfle gwych. Rwy'n siŵr y byddaf yn dysgu llawer iawn o'r profiad, a bydd yn fy helpu i wneud penderfyniad gwybodus am fy newisiadau prifysgol a gyrfa bosibl yn y dyfodol.”

Wrth longyfarch y dysgwyr, dywedodd Cyfarwyddwr y Gyfadran Safon Uwch, Ian Rees, "Rwyf wrth fy modd bod Jodie a Wei Tou wedi sicrhau lle ar ysgol haf UNIQ eleni ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae cyfleoedd fel hyn yn amhrisiadwy wrth ddarparu cipolwg ar fywyd prifysgol yn un o sefydliadau mwyaf nodedig y DU.

Yng Ngholeg y Cymoedd, rydym yn falch o'r dewis o bynciau Safon Uwch a gynigiwn, ynghyd â'r addysgu a'r gefnogaeth ardderchog gan staff. O gofio lefel cymhelliant y dysgwyr hyn, rydym yn gobeithio'n fawr y byddant yn dilyn ôl troed rhai o'n dysgwyr blaenorol, sydd hefyd wedi mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen.

Dysgwyr lleol yn mynd i Rydychen

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.