Yn ôl

Dysgwr y Cymoedd yn adeiladu llwybr gyrfa llwyddiannus

30/05/2019

Pan gofrestrodd y Prentis Andrew Hardy yng Ngholeg y Cymoedd ar raglen seiliedig ar waith mewn gwaith saer ni allai fod wedi dychmygu'r siwrnai ddysgu lwyddiannus oedd o'i flaen.

Astudiodd Andrew o Bontypridd ar gampws Ystrad Mynach dan oruchwyliaeth y Tiwtoriaid Cwrs Mansell Powell a Rhys Schofield.

Wedi'i gyflogi fel prentis gyda Willis Construction, dangosodd Andrew allu eithriadol i gyflawni Diploma Lefelau 1, 2 a 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd ar Safle; enillodd gymhwyster Plymio hefyd, a astudiodd gyda'r nos. Enillodd Andrew farciau rhagorol mewn profion ymarferol a phrofion theori gan ymdopi â llwyth gwaith prysur iawn yn y coleg a’r tu allan i’r coleg.

Dywedodd Mansell Powell, Tiwtor y Cwrs “Roedd Andrew bob amser yn cyflawni safon uchel o waith ymarferol - gan weithio’n dda fel unigolyn ac mewn grŵp. Roedd Andrew bob amser yn awyddus i fynd i’r afael â thasgau anodd i wella ei sgiliau ac roedd bob amser yn annog dysgwyr eraill ar y cwrs gyda’i agwedd gadarnhaol. Mae eisoes wedi ennill teitl mawreddog Prentis y Flwyddyn NFB ac rwy’n siŵr bod ganddo yrfa lwyddiannus iawn o’i flaen.

Wrth sôn am ei amser yng Ngholeg y Cymoedd dywedodd Andrew “Rwyf wedi mwynhau fy amser yn astudio ar gampws Ystrad Mynach yn fawr o dan fentoriaeth fy nhiwtoriaid. Rwyf wedi dysgu llawer yn y coleg ac ar y safle gyda Willis Construction. Byddwn yn bendant yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy'n dymuno ymuno â'r diwydiant ”.

Dysgwr y Cymoedd yn adeiladu llwybr gyrfa llwyddiannus

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.