Yn ôl

Rhai o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng-Cymraeg.

22/05/2019

Rhai o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng-Cymraeg. Cyllidwyd y cwrs gan arian o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Athro o Ysgol Gyfun Rhydywaun oedd wedi darparu'r cwrs ag oedd wedi cymryd lle dros ddau ddiwrnod ar gampws Nantgarw. Dysgwyd y dysgwyr sut i wneud Adfywiad Cardioysgyfeiniol, i ddefnyddio diffibriliwr ac i ddodi pobl yn y safle argyfwng. Roedd y cwrs yn rhyngweithiol iawn ac roedd y dysgwyr wedi wir fwynhau.Byddan nhw'n elwa'n fawr drwy gael y cymhwyster ychwanegol yma sef Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle sydd wedi cael ei achredu.

 

Dwedodd Alison Jones, Pennaeth Datblygiadau'r Iaith Gymraeg yn y Coleg, 'Dyn ni mor ddiolchgar i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu cefnogaeth i alluogi'r Coleg gynnig y cwrs diddorol a defnyddiol hyn. Bydd yn fantais i'n dysgwyr wrth iddynt ymgeisio am swyddi yn y sector Gofal ac yn ffordd wych iddynt gadw eu sgiliau Cymraeg hefyd'.

 

Rhai o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng-Cymraeg.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.