Yn ôl

Cwmnïau o Gaerdydd a’u prentisiaid yn ennill aur mewn gwobrau gweithgynhyrchu

07/11/2019

Mae dau gwmni o Gaerdydd wedi ennill gwobr aur yn rhagbrofion rhanbarthol rhaglen wobrwyo gweithgynhyrchu genedlaethol fawr a drefnwyd gan Make UK, sefydliad gwneuthurwyr.

Cyflwynwyd y gwobrau, sy'n cydnabod rhagoriaeth ymhlith cwmnïau gweithgynhyrchu mewn chwe chategori yn ogystal â dau gategori Prentis, yng nghinio blynyddol Make UK yng Nghymru, a noddwyd gan y darparwr datrysiadau TG o Siapan, Hulft a Sony TEC.

Coronwyd Celsa Manufacturing UK yn enillydd rhanbarthol y categori Cynaliadwyedd gydag Olympus o Laneirwg, gwneuthurwr meddygol, yn ennill y wobr Datblygu Talent y Dyfodol.

Mae Celsa, cwmni ailgylchu dur a chynhyrchwr dur wedi'i atgyfnerthu mwyaf y DU sy'n cyflogi dros 800 o bobl yn Ne Cymru, nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli'r rhanbarth yng ngwobrau’r DU'r mis nesaf. Wrth sôn am CELSA, enillwyr y gwobrau cynaliadwyedd, dywedodd y beirniaid “Gwnaeth yr amcanion clodwiw y mae'r sefydliad wedi'u gosod argraff arnom. Dywedodd y beirniaid “Cymryd camau ymarferol ar draws y busnes yw’r dull amlycaf a gymerwyd hyd yma, sy’’n cynnwys pawb ac yn gobeithio defnyddio eu cymhwysedd a’u gwybodaeth am y pwnc i ennyn brwdfrydedd mewn gweithgarwch cydweithredol yn y dyfodol.”

Dewiswyd Olympus, enillwyr y wobr Datblygu Talent y Dyfodol oherwydd canmoliaeth benodol gan y beirniaid a ddywedodd “Mae Olympus wedi dangos pwrpas clir a lywir gan nodau sy’n ymwneud â gallu mewnol ar gyfer awtomeiddio. Trwy ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau gweithwyr presennol, fe wnaethant sicrhau effeithiau technegol yn ogystal â gweithredol. Yn gyffredinol, roedd y datblygiadau mewn gallu a chymwyseddau yn rhagorol. ”

Enillodd Max Rochefort-Shugar, 22 oed o Sony UK TEC, Wobr Prentis Peirianneg y Flwyddyn: Seren Ddisglair yn y categori Cymru. Max, sydd wedi bod yn gweithio yn Sony UK TEC ers tair blynedd, yw’r ymgeisydd cyntaf i gymryd rhan ym Mhrentisiaeth Meddalwedd ac Electroneg y cwmni a sefydlwyd yn ddiweddar. Dywedodd y beirniaid “Mae gwaith Max yn nhwf adran newydd sbon sydd ar flaen y gad o ran technolegau newydd yn wych. Mae wedi helpu gyda chyflwyno syniadau newydd ledled y cwmni gan ddefnyddio amryw o ieithoedd cyfrifiadurol ac electroneg ”.

Hefyd yn cael ei gydnabod yn y gwobrau roedd Kiran Alias, prentis blwyddyn gyntaf yn nhîm Cynnal a Chadw British Airways a ddaeth yn ail yng nghategori Prentis Peirianneg y Flwyddyn: Seren Ddisglair.

Dywedodd Gerald Kelly, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Proffesiynol Sony UK TEC: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi cinio Make UK Wales yn enwedig gyda’r Gwobrau Prentisiaid yn dathlu eu Pen-blwydd yn 70 oed yng Nghymru. Mae prentisiaid yn chwarae rhan enfawr yn ein diwydiant ac rydym yn falch o gydnabod y genhedlaeth nesaf a fydd yn gyrru ein sector ymlaen tuag at ddyfodol disglair. Hoffem longyfarch yr holl enillwyr am eu cyflawniadau haeddiannol a'u hymroddiad i'r proffesiwn. "

Dywedodd Russell Kirby, Uwch Gyfarwyddwr, Datblygu Busnes EMEA Hulft, noddwr y cinio.

“Mae Prydain yn un o genhedloedd gweithgynhyrchu mwyaf y byd, ac mae’n fraint fawr cael gweithio gyda Make UK i helpu i gefnogi a hyrwyddo gweithgynhyrchu yn y DU. Mae'r sector yn wynebu newid sylweddol, o ganlyniad i'r hyn y cyfeirir ato fel y 4ydd chwyldro diwydiannol, ac mae'n bwysig bod busnesau'n cael y cyfleoedd iawn i leoli eu hunain yn iawn ar gyfer y dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at fynd allan i gwrdd ag aelodau Make UK a bod yn rhan o raglen wobrwyo mor bwysig a chredadwy. ”

Bydd yr holl enillwyr nawr yn mynd ymlaen i'r rowndiau terfynol cenedlaethol a gynhelir yn Llundain ym mis Rhagfyr.

Cwmnïau o Gaerdydd a’u prentisiaid yn ennill aur mewn gwobrau gweithgynhyrchu

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.