Yn ôl

15/10/2019

15 Hydref yw Diwrnod Cenedlaethol Shwmae Su'mae; diwrnod i annog pobl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae. Mae'r diwrnod, wedi mynd o nerth i nerth ers ei sefydlu yn 2013 ac mae bellach yn ddigwyddiad sefydledig yng nghalendr Cymru. Ei nod yw cynyddu ymwybyddiaeth am yr iaith ymhlith pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg ac annog pob un ohonom i ddefnyddio ein sgiliau Cymraeg. Ledled Cymru; daw pobl ynghyd i ddathlu a hyrwyddo'r Gymraeg.

Eleni manteisiodd Coleg y Cymoedd ar y cyfle ar Ddiwrnod Shwmae i ddathlu a rhannu'r iaith gyda dysgwyr, staff ac aelodau'r cyhoedd, ar draws ei bedwar campws gyda gweithgareddau llawn hwyl. Yn y canolfannau dysgu ac yn y derbynfeydd rhoddwyd gwobrau am gymryd rhan mewn cwisiau a gemau neu am ddweud rhywbeth yn Gymraeg a rhoes Chartwells ostyngiad i’r rhai a ddywedodd ‘Shwmae’ wrth archebu te neu goffi yn ffreuturiau’r coleg. Gwnaeth dysgwyr a staff fel ei gilydd y mwyaf o'r cyfle i ddangos eu sgiliau Cymraeg ac ennill rhai gwobrau.

Gan ddiolch i bawb am eu rhan yn Niwrnod Shwmae Su’mae, dywedodd Lois Roberts, Swyddog Iaith Gymraeg Coleg y Cymoedd: “Mae’r Gymraeg yn perthyn i bob un ohonom, p’un a ydym yn hollol rugl neu ond yn gwybod ychydig eiriau. Diolch yn fawr iawn i staff a dysgwyr am wneud y mwyaf o’r digwyddiad. Mae Diwrnod Shwmae Sumae yn gyfle i bawb rannu'r iaith a chael hwyl. Diolch yn fawr! ”

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.