Yn ôl

Dysgwraig Coleg yn dilyn ei breuddwyd theatrig

17/08/2020

Roedd Amy Williams, sy’n 19 oed ac yn dod o Bontypridd, wedi breuddwydio am berfformio ar y llwyfan ar hyd ei hoes ond nid oedd yn sicr y gallai greu gyrfa gynaliadwy o’r freuddwyd honno? Mae hi newydd gwblhau cwrs y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg y Cymoedd ac wedi sicrhau lle yn Academi fawreddog Italia Conti yn Llundain i astudio Gradd BA Anrh mewn Theatr Gerddorol - i ddilyn y freuddwyd honno.

Pan oedd Amy’n 16 oed roedd yn ansicr pa lwybr gyrfa i'w ddilyn, llwybr academaidd neu ei phrif ddiddordeb - roedd hi wedi clywed pethau anhygoel am adran y Celfyddydau Perfformio yn y coleg a phenderfynodd fynychu Diwrnod Agored er mwyn gweld drosti hi ei hun.

Ar ôl siarad â thiwtoriaid y cwrs, Jaye Lawrence a Jo Hodges, am y cwrs a'r cyfleoedd sydd ar gael yng Ngholeg y Cymoedd, roedd Amy yn gwybod mai dyma le’r oedd hi am astudio; a chyda chefnogaeth y tiwtoriaid, roedd hi'n gwybod y gallai gyflawni ei nod o weithio yn y diwydiant.

Drwy gydol y cwrs, manteisiodd Amy ar bob cyfle a gynigiwyd i ennill rhagor o brofiad yn y diwydiant, a fyddai’n gwella ei CV ac yn sicrhau lle mewn prifysgol ar ôl y cwrs. Mewn amgylchedd cystadleuol iawn, mae paratoi ar gyfer clyweliadau yn hollbwysig ac roedd y cwrs yn cynnig uned gyflawn wedi'i neilltuo i'r pwnc hwnnw, gan fagu hyder ac amlygu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau'r diwydiant.

Wrth siarad am ei chyfnod yng Ngholeg y Cymoedd dywedodd Amy “Byddwn yn bendant yn argymell y coleg a’r cwrs. Mae’r tiwtoriaid mor gefnogol, yn sicrhau bod pawb yn gwneud cynnydd yn eu haddysg ac yn datblygu’n bwy y dylent fod - y cwrs yw’r peth gorau imi ei wneud erioed. Roeddwn yn teimlo'n rhydd i fynegi fy hun ac arbrofi gyda gwahanol arddulliau ac agweddau ar berfformio; sydd wedi fy ngwneud yn well perfformiwr ac wedi gwneud imi dyfu i fyny a datblygu’n oedolyn ifanc mwy annibynnol.

Mae gan y coleg enw da, ac maent wedi newid fy mywyd. Rwy'n gadael yn unigolyn hollol wahanol. Rwyf wedi cael profiad gwych y gwn y bydd yn fy rhoi mewn sefyllfa dda beth bynnag sydd gan y dyfodol i’w gynnig. Rwy’n llawn cyffro wrth feddwl am ddechrau fy nghwrs gradd tair blynedd yn Llundain, lle rwy'n gobeithio cwrdd â chyd-ddysgwr Coleg y Cymoedd, William Heal, sydd wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf yn yr Academi.”

Dysgwraig Coleg yn dilyn ei breuddwyd theatrig

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.