Yn ôl

Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg

24/01/2020

Llongyfarchiadau i dri dysgwr y Coleg a gwblhaodd Dyfarniad Lefel 3 Agored mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg y llynedd. Ar hyn o bryd mae Megan Thomas, Demi Parsons a Jessica Morgan yn astudio Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Nantgarw. Cyflwynwyd y cwrs cyfoethogi hwn ar ein Campws Nantgarw gan Ceri Davies, athro Addysg Gorfforol yn Ysgol Gyfun Rhydywaun ac fe'i hariannwyd gan Goleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dywedodd Simon Jenkins, Pennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg y Cymoedd: “Diolch yn fawr i Goleg Cymraeg Cenedlaethol am ariannu'r hyfforddiant hwn ac i Ysgol Gyfun Rhydywaun am weithio gyda ni i gyflwyno'r cwrs cyfoethogi hwn. Roedd y dysgwyr yn gwerthfawrogi gallu datblygu sgil mor werthfawr drwy gyfrwng y Gymraeg - sgil a fydd yn sicr yn ddefnyddiol iawn iddynt yn eu gyrfa yn y dyfodol. ”

Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa