Yn ôl

Dysgwr y Cymoedd yn camu i’r llwyfan yn READ

16/07/2020

Mae dysgwr Coleg y Cymoedd, Corey Edwards, yn dathlu ar ôl derbyn cadarnhad ei fod wedi sicrhau lle yn un o Golegau Sylfaen Celfyddydau Perfformio mwyaf blaenllaw'r wlad.

Bydd Corey, sy’n ugain oed ac yn dod o Lwynypia yn y Rhondda, yn mynd i Goleg READ ym mis Medi i astudio’r Cwrs Sylfaen mewn Actio. Bydd yn ymuno â charfan fechan o ddysgwyr i fagu hyder a phrofiad, gan astudio ystod o bynciau gan gynnwys hyfforddiant actio, lleisiol a chorfforol.

Y newyddion hyn yw dechrau llwybr gyrfa cyffrous i Corey oherwydd gyda dros 10 mlynedd o brofiad, mae gan y cwrs Sylfaen mewn Actio yng Ngholeg READ gyfradd llwyddiant heb ei hail o ran graddedigion yn ennill lle yn yr ysgolion drama gorau ledled y DU.

Dechreuodd taith Corey yn y Celfyddydau Perfformio pan fynychodd Ddiwrnod Agored ar Gampws y Rhondda, i weld pa gyrsiau Celfyddydau Perfformio oedd ar gael ac i weld y cyfleusterau. Gwnaeth y cyfleusterau argraff arno ynghyd ag angerdd Arweinydd y Cwrs, Jaye Lawrence. Gwyddai mai dyma’r cwrs iddo ef a chofrestrodd ar y cwrs RSL Celfyddydau Perfformio Lefel 2, gan symud ymlaen i’r cwrs RSL Celfyddydau Perfformio Lefel 3.

Wrth siarad am ei amser yn y coleg dywedodd Corey: ”Rydw i wedi mwynhau astudio yng Ngholeg y Cymoedd yn fawr; ni allaf bwysleisio pa mor gefnogol yw'r staff. Mae'r cwrs wedi fy ngwneud yn berfformiwr cryfach, gan wella fy sgiliau fel actor, dawnsiwr a chanwr. Mae'r tiwtoriaid wedi fy helpu i fagu hyder, gan fy ngwthio i uchelfannau newydd a gwireddu breuddwydion na feddyliais erioed y gallwn eu gwireddu. Erbyn hyn, rydw i'n fwy hyderus, yn gallu delio â pha bynnag heriau a ddaw. Rydw i’n edrych ymlaen at bennod nesaf fy nhaith ddysgu a byddwn yn argymell Coleg y Cymoedd a'r cwrs i bawb. Dyma 3 blynedd orau fy mywyd“.

Dysgwr y Cymoedd yn camu i’r llwyfan yn READ

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa