Yn ôl

Atyniadau Berlin yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd

26/03/2020

Ymwelodd myfyrwyr Hanes a'r Gyfraith o Goleg y Cymoedd â Berlin o ddydd Llun 2 Mawrth tan ddydd Gwener 6 Mawrth 2020. Aeth y grŵp o 11 myfyriwr a dau aelod o staff, Mr Chris Griffiths a Ms Kayleigh Long, ar daith gerdded o amgylch y ddinas.

Ymhlith yr atyniadau roedd Porth Brandenburg; Y Gofeb i'r Iddewon a Lofruddiwyd a'r Amgueddfa Iddewig, Wal Berlin a Checkpoint Charlie, Gwersyll-Garchar Sachsenhausen a Pharc Tiergarten.

Dywedodd Ms Kayleigh Long, “Mae Berlin yn ddinas gyffrous gyda’i hardaloedd modern a’i gorffennol hynod ddiddorol. Y daith hon oedd y tro cyntaf i rai o'n dysgwyr fod dramor ac rwy'n siŵr y bydd yn daith i’w chofio. Mae wedi bod yn brofiad gwerthfawr i bawb yn addysgol ac yn ddiwylliannol.

Dywedodd Emily Richards (17 oed) o’r Coed Duon, sy’n astudio Safon Uwch Hanes a Chymdeithaseg a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru ar gampws Nantgarw ”Roedd y daith i Berlin yn brofiad anhygoel o ran dod â’n gwaith cwrs yn fyw, a rhoes gyfle inni weld persbectif hanes gwahanol drwy lygaid yr Almaen. Ar y cyfan roedd yn daith dda iawn.

Dywedodd y tiwtor hanes Mr Chris Griffiths, “Bu’n ychydig ddyddiau prysur yn ymweld â’r holl atyniadau ond mwynhaodd y myfyrwyr y cyfle gan ddangos diddordeb mawr. Mae gan Berlin lawer i'w gynnig fel dinas o amgueddfeydd. Fe wnaeth y myfyrwyr amsugno'r Hanes - roedd yn daith gyntaf wych i'r adran Hanes ac yn un a fydd yn bendant yn cael ei hailadrodd ”.

Atyniadau Berlin yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.