Yn ôl

Dysgwr Busnes yn dilyn gyrfa yn y sector Iechyd a Diogelwch

18/09/2020

Gadawodd dysgwr 18 oed Coleg y Cymoedd, Millie Easley, yr ysgol â’i bryd ar ddilyn gyrfa yn y diwydiant Busnes. Fodd bynnag, yn 16 oed roedd hi'n ansicr o ba lwybr penodol yr oedd am ei ddilyn yn y diwydiant.

Mynychodd Millie ddiwrnod agored yng Ngholeg y Cymoedd ac nid yw erioed wedi edrych yn ôl. Gan ei bod yn byw yng Nghaerffili, roedd yn hawdd cyrraedd campws Nantgarw ac roedd yn edrych ymlaen yn eiddgar at fwynhau awyrgylch astudio yn y coleg.

Cofrestrodd ar Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Busnes a roes iddi ddealltwriaeth fanwl o weithrediadau a strwythurau busnesau. Trwy gydol y cwrs, mwynhaodd Millie ddysgu am feysydd fel Archwilio Busnes, Egwyddorion Rheoli a threuliodd bythefnos o brofiad gwaith yn Toscana, yr Eidal fel rhan o brosiect Erasmus.

Roedd y lleoliad gwaith yn sicr wedi rhoi hwb i hyder a hunan-barch Millie. Mwynhaodd weithio fel rhan o dîm a sylweddolodd bwysigrwydd sgiliau cyfathrebu rhagorol a datrys problemau i oresgyn heriau gweithio mewn gwlad dramor.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, cafodd Millie raddau rhagorol ac roedd wedi datblygu'r sgiliau i'w galluogi i ddilyn gyrfa yn y diwydiant Iechyd a Diogelwch. Cofrestrodd ar y cymhwyster NEBOSH; cwrs Iechyd a Diogelwch uwch a fydd yn ei rhoi mewn sefyllfa gref i ymgeisio am gyflogaeth a sicrhau cyflogaeth yn y sector.

Wrth siarad am ei thaith ddysgu dywedodd Millie “Penderfynu mynd i’r coleg oedd y penderfyniad gorau imi ei wneud. Bellach, mae gennyf lawer o ffrindiau arbennig, atgofion gwych a chymhwyster anrhydeddus. Mae'r cwrs wedi dangos imi amrywiaeth o feysydd yn y diwydiant busnes na fyddwn wedi eu hystyried fel gyrfa, cyn dechrau'r cwrs.

Trwy gydol fy amser yn y coleg, rwyf yn bendant wedi datblygu'n berson mwy hyderus ac annibynnol. Byddwn yn argymell y cwrs a'r coleg yn fawr. Mae'n lle gwych i astudio - mae'r staff mor barod i helpu.

Rwy'n edrych ymlaen at ddilyn gyrfa yn y diwydiant Iechyd a Diogelwch ac ni allaf ddiolch ddigon i staff Coleg y Cymoedd am eu hanogaeth a'u cefnogaeth drwy gydol y cwrs ”.

Ychwanegodd Tiwtor y Cwrs, Yvonne Morris, "Datblygodd Millie agwedd aeddfed tuag at ei hastudiaethau yn ystod y cwrs a gweithiodd yn hynod o galed eleni i gyflawni ei graddau. Mae ganddi bersonoliaeth afieithus, bob amser yn awyddus i fanteisio ar y cyfleoedd a gyflwynwyd iddi a chwblhaodd cyfnod o brofiad gwaith yn yr Eidal yn llwyddiannus. Bydd ei hagwedd gadarnhaol yn bendant o fantais iddi yn y dyfodol."

Dysgwr Busnes yn dilyn gyrfa yn y sector Iechyd a Diogelwch

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.