Yn ôl

Marciau uchel i ddysgwr Busnes Coleg y Cymoedd

11/09/2020

Pan adawodd Megan Evans, sy'n 19 oed, yr ysgol roedd hi'n awyddus i ddilyn cwrs Busnes, gan ei bod wedi magu diddordeb yn y pwnc yn yr ysgol ac yn gobeithio dilyn gyrfa yn y maes hwnnw.

Roedd Megan wedi clywed pethau gwych am astudio yng Ngholeg y Cymoedd gan ffrindiau a oedd wedi astudio yno a mynychodd ddigwyddiad agored. Roedd campws Ystrad Mynach yn lleoliad delfrydol, yn agos at ei chartref yng Nghaerffili ac yn hawdd ei gyrraedd.

Wrth gyrraedd y coleg, roedd yr awyrgylch wedi creu argraff ar Megan; roedd pawb yn gyfeillgar ac yn hynod gymwynasgar. Cofrestrodd ar y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes gan y byddai'r cwrs yn rhoi blas iddi ar wahanol agweddau ar Fusnes.

Mwynhaodd Megan fanteision astudio yn y coleg - yr ymdeimlad o ryddid a bod yn gyfrifol am ei hastudiaethau ei hun, ond gyda chyngor a chefnogaeth tiwtoriaid, os oedd angen. Roedd yr anogaeth a'r arweiniad a gafodd gan y tiwtoriaid a'r cyfoedion yn help enfawr gyda'i haseiniadau ac roedd hi bob amser yn hapus gyda'r canlyniadau - “rydych chi'n cael yn ôl yr hyn a rowch yn eich gwaith”.

Wrth dderbyn ei chanlyniadau dywedodd Megan “Roeddwn wrth fy modd gyda fy nghanlyniadau D * D * D, - byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un! Roedd pob diwrnod yn her wahanol gydag ystod o waith ymarferol ac ysgrifenedig, ond mae'r cwrs wedi fy mharatoi ar gyfer gwaith llawn amser. Rydw i wedi ennill sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn fy ngwneud yn fwy cyflogadwy.

Hefyd, mae'r cwrs wedi helpu gyda fy natblygiad personol, gan roi'r hyder imi gyflwyno o flaen pobl a'r gred ynof fy hun y gallaf lwyddo wrth chwilio am yrfa fy mreuddwydion ”.

Wrth longyfarch Megan, dywedodd y Tiwtor Cwrs, Yvonne Morris “Mae Megan yn ddysgwr hynod o weithgar a deallus, sydd wedi creu argraff ar ei thiwtoriaid gyda’i hagwedd benderfynol, ei moeseg waith a’i hagwedd wylaidd tuag at ei llwyddiant. Mae ansawdd a safon y gwaith a gynhyrchir gan Megan yn ganmoladwy ac mae'n haeddiannol iawn o'r radd D * D * D a gyflawnwyd. Dymunwn pob llwyddiant iddi yn y dyfodol "

Marciau uchel i ddysgwr Busnes Coleg y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.