Yn ôl

Coleg y Cymoedd yn derbyn gwobr i gydnabod ei Gymorth Gyrfa rhagorol

11/11/2021

Mae Coleg y Cymoedd yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn Gwobr Datblygu Gyrfa Gyrfa Cymru. Cyflwynir y wobr hon i golegau addysg bellach a all ddangos eu hymrwymiad i ddatblygiad tymor hir addysg yn ymwneud a gyrfa drwy weithio'n agos gyda Gyrfa Cymru; adnabod meysydd allweddol i'w datblygu, a gweithredu cynllun i fynd i'r afael â'r rhain.

Gweithiodd Samantha Hobby, Cydlynydd Gweinyddol UCAS a Chymorth Gyrfa Coleg y Cymoedd, yn agos gyda'r Ymgynghorwyr o Dîm Cwricwlwm Gyrfa Cymru i gynnal archwiliad trylwyr o ddarpariaeth gyrfa’r coleg, i adnabod meysydd i'w datblygu a chynhyrchu cynllun gweithredu cydweithredol.

Paratôdd Samantha yr asesiadau a choladu'r dystiolaeth i gyrraedd y safonau, gan dynnu sylw at yr ystod o wasanaethau cymorth a gynigir i'r dysgwyr sy'n eu paratoi ar gyfer eu dyheadau yn y dyfodol. Datblygiad allweddol fu sefydlu Tîm y Dyfodol i gynorthwyo dysgwyr gyda phontio o’r coleg i’r brifysgol a’r byd gwaith. Cymeradwywyd hyn gan banel Gyrfa Cymru, ynghyd â chyflwyno digwyddiadau rhithwir llwyddiannus i ddysgwyr a rhieni yn ystod cyfnod heriol y pandemig.

Mae staff y coleg yn cefnogi miloedd o ddysgwyr llawn amser a rhan amser bob blwyddyn a bydd y llwyddiant diweddar yn golygu y bydd y coleg yn cadw’r wobr hon tan 2024, gan sicrhau parhad yr agwedd bwysig hon ar ddarpariaeth y coleg. Mae'r bartneriaeth barhaus gyda phrifysgolion, cyflogwyr a sefydliadau eraill i gefnogi ein dysgwyr wedi bod yn ysbrydoledig ac mae'r coleg yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth barhaus hon.

Gan ddiolch i Samantha am ei gwaith yn cyflwyno’r dystiolaeth ac i’r staff sy’n darparu’r gwasanaethau, dywedodd y Pennaeth Karen Phillips “Rwy’n falch iawn bod y coleg wedi ennill y wobr hon. Mae hyn flaenoriaeth allweddol i’r coleg ac mae ein staff yn allweddol wrth ddarparu cefnogaeth o safon uchel i'n dysgwyr, p'un a ydynt am fynd i'r brifysgol, dechrau prentisiaeth, cael gwaith neu sefydlu eu busnes eu hunain. Cydnabuwyd ystod cefnogaeth o ansawdd uchel y coleg yn sylwadau’r Aseswyr”.

Coleg y Cymoedd yn derbyn gwobr i gydnabod ei Gymorth Gyrfa rhagorol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa