Yn ôl

Dysgwr talentog Coleg y Cymoedd yn ennill gyda’i hedrychiad arswydus

09/11/2021

Roedd Payton-Leigh Williams yn gwybod erioed fod ganddi ddawn artistig am gynhyrchu colur effeithiau arbennig. Ar ôl tair blynedd o fod yn hunan-ddysgu penderfynodd ymweld â'r coleg i weld pa gyrsiau a oedd ar gael i wella ei sgiliau.

Mynychodd gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd, ac ar ôl cyfweliad gyda’r staff sy’n gweithio yn yr adran honno cofrestrodd ar gwrs Lefel 2 VTCT ‘Gwallt a Cholur y Cyfryngau’.

Fe wnaeth astudio yn y coleg gyda’r tiwtoriaid proffesiynol ddarparu ystod eang o sgiliau a thechnegau colur ac effeithiau arbennig i Payton-Leigh a roes hwb i'w hyder yn ei gwaith.

Ar ôl dim ond 8 wythnos ar y cwrs roedd Payton-Leigh yn awyddus i ehangu ei phortffolio a phenderfynodd gymryd rhan yn ‘31 Diwrnod o Galan Gaeaf’; her adnabyddus yn y diwydiant Harddwch ac Effeithiau Arbennig sy’n golygu postio edrychiad ‘Calan Gaeaf’ gwahanol bob dydd drwy gydol mis Hydref

Gan ei bod wedi magu hyder roedd hi’n barod ar gyfer yr ‘Her’ a chyflwynodd 14/31 edrychiad i gystadleuaeth ‘Cast neu Geiniog’ VTCT, yn erbyn dysgwyr o bob lefel o golegau o bob rhan o’r DU.

Roedd Payton-Leigh yn falch iawn o ennill y gystadleuaeth gyda’i hedrychiad ‘Sally’ o ‘The Nightmare Before Christmas’. Enilodd gerdyn rhodd Amazon neu Beauty Bay gwerth £40.

Wrth siarad am ei llwyddiant dywedodd Payton-Leigh “Pe byddech wedi dweud wrthyf dair blynedd yn ôl y byddwn yn cystadlu mewn cystadleuaeth coluro gyda phobl ar gwrs uwch na mi, byddwn wedi chwerthin. Wnes i erioed ddychmygu fy hun yn meddu ar y lefel o hyder yn fy sgiliau colur ag sydd gen i nawr. Yn fy ngwaith rwy'n ceisio cynnwys nodweddion bach o bethau sydd wedi fy ysbrydoli mewn colur ers y dechrau fel y digwyddiad adnabyddus yn Orlando, Florida ‘Halloween Halloween Horror Nights’. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael un o’r artistiaid colur mwyaf anghygoel a'r cyfarwyddwr creadigol, Michael Aiello, yn edrych fy ngwaith ar gyfer yr her ‘31 Diwrnod o Galan Gaeaf’. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld beth arall y gallaf ei gyflawni yn y dyfodol”.

Wrth longyfarch Payton-Leigh, dywedodd Hannah Howells, Tiwtor Cwrs Lefel 2 Diploma mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau “Rwyf wrth fy modd bod talentau anhygoel Payton-Leigh wedi cael eu cydnabod ymhlith y cannoedd o gynigion ar draws y DU gyfan gan neb llai na chorff dyfarnu VTCT. Mae hyn yn dyst i'r dalent sydd gennym nid yn unig yng nghymoedd de Cymru, ond yng Ngholeg y Cymoedd. Ar ôl edrych ar bedwar cais Payton-Leigh ar gyfer Cystadleuaeth ‘Cast neu Geiniog’ VTCT rwy’n teimlo bod hyn yn fwy na haeddiannol iawn ac edrychaf ymlaen at weld beth arall y bydd hi’n ei gyflawni yn y dyfodol - da iawn Payton-Leigh!”

Dysgwr talentog Coleg y Cymoedd yn ennill gyda’i hedrychiad arswydus

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa