Yn ôl

Digwyddiadau Agored

Yn ystod 2021, byddwn yn cynnal amrywiaeth o Ddigwyddiadau Agored Rhithwir Cyffredinol a Digwyddiadau Agored Rhithwir ar gyfer Pynciau Penodol.

Digwyddiadau Agored Rhithwir Cyffredinol

Cynhelir y rhain bob tymor fwy neu lai a byddant yn cynnwys pob maes pwnc; sesiwn holi ac ateb fyw gyda'n Pennaeth a'n dysgwyr; Sgwrs Fyw lle bydd dros 100 o staff pwnc ar gael.

Dyddiad nesaf - i'w gadarnhau

Digwyddiadau Agored Rhithwir ar gyfer Pynciau Penodol

Gweler ein Digwyddiadau ar gyfer Pynciau Penodol sydd ar y gweill isod. Gan ddefnyddio Microsoft Teams, byddwch yn gallu siarad â thiwtoriaid cwrs meysydd pwnc yn rhithwir a gwrando arnynt.

CYMRAEGENGLISH
Digwyddiad Agored Rhithwir yr Ysgol Gofal

Digwyddiad Agored Rhithwir yr Ysgol Gofal

Dyddiad: Dydd Mawrth 9 Mawrth 4.30pm-5.30pm

Lleoliad: Rhithwir drwy Microsoft Teams

Manylion: Dysgwch am ein cyrsiau yr Ysgol Gofal ar gyfer Medi 2021

 

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->