Yn ôl

Digwyddiadau Agored

 

Drych i'ch dyfodol yng Ngholeg y Cymoedd

Ymunwch  ni ar gyfer ein Digwyddiad Agored Rhithwir

Dydd Mercher 27 Ionawr 2020 4.30pm-6.30pm 

 

 

Beth i'w Ddisgwyl

  • Croeso gan ein Pennaeth
  • Sesiwn Holi ac Ateb Byw gyda staff
  • Sgwrs Fyw gyda'n tiwtoriaid o feysydd pwnc
  • Sgwrs Fyw gyda'n tiwtoriaid o feysydd pwnc
  • Cewch glywed gan ein dysgwyr cyfredol am fywyd myfyrwyr yng Ngholeg y Cymoedd
  • Teithiau rhithwir o amgylch ein campysau a'n cyfleusterau

P'un a ydych am ddechrau eich gyrfa, mynd i'r brifysgol, newid cyfeiriad, diweddaru'ch sgiliau neu gymryd y cam cyntaf i gyflogaeth, gall Coleg y Cymoedd eich helpu i gyflawni eich uchelgeisiau a chyrraedd pen eich taith..

Mae gennym dros 400 o gyrsiau llawn amser a rhan amser ar draws ein safleoedd yn Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach sy'n dechrau ym mis Medi 2021.

Cofrestrwch isod

Dydd Mercher 27 Ionawr
4.30pm-6.30pm
Archebu Tocynnau

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.