Safle a Chyfleusterau

Mae gan Goleg y Cymoedd 4 campws ledled Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chaerffili - Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach.

Ceir manylion cyswllt isod ar gyfer pob un o'n campysau.

Aberdâr

Campws Aberdâr
Wellington Street
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

01685 887500

enquiries@cymoedd.ac.uk

Nantgarw

Campws Nantgarw
Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

01443 662800

enquiries@cymoedd.ac.uk

Rhondda

Campws y Rhondda
Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

01443 663202

enquiries@cymoedd.ac.uk

Ystrad Mynach

Campws Ystrad Mynach
Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

01443 816888

enquiries@cymoedd.ac.uk

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa