Yn ôl

Meithrinfa Ddydd

Mae gan Goleg y Cymoedd feithrinfeydd dydd ar gampws Nantgarw a Ystrad Mynach.

Nantgarw

Mae Meithrinfa Acorns yn cael ei rhedeg yn breifat mewn partneriaeth gyda Choleg y Cymoedd ar Gampws Nantgarw.

Mae gan y feithrinfa sydd â 60 o leoedd ardd fawr gydag ardaloedd chwarae agored a dan do er mwyn sicrhau bod plant yn gallu manteisio ar chwarae yn yr awyr agored, waeth beth fo’r tywydd. Tu mewn, mae digon o le yn yr ystafelloedd chwarae helaeth i’r plant gael mannau tawel, i ddefnyddio’u dychymyg ac i archwilio a chwarae gyda theganau ac offer o’r radd flaenaf i’w hysgogi.

Mae Acorns Nantgarw ar agor rhwng 8am a 6pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, yn gofalu am blant rhwng 6 wythnos a 5 oed. Croeso i chi ymweld â’r feithrinfa ar unrhyw adeg neu ffonio Josie Calderwood, Rheolwraig Lleoliadau ar:  (029) 20 382009 am ragor o wybodaeth.  

Cyfeiriad y wefan: www.acornsnurseries.co.uk
Ffôn: (029) 20 382009

 

Ystrad Mynach

Mae'r feithrinfa ddydd ar gampws Ystrad Mynach yn darparu adnoddau ar gyfer plant i fyfyrwyr y coleg. Mae gan y feithrinfa amrediad eang o gyfleoedd chwarae a dysgu ar gyfer plant o 10 mis hyd at 5 mlwydd oed.

Caiff darpar ddefnyddwyr eu hannog i roi eu manylion ar ein rhestr aros mor fuan â phosibl ar gyfer y rhai sy'n cychwyn ym mis Medi. Cynigir lle yn ôl y nifer o lefydd gwag sydd ar gael. Mae angen i ddysgwyr wneud cais am gael eu hariannu a dangos prawf o fuddiannau wrth wneud cais am le yn y feithrinfa.

Cynigir lle ar gymorthdal unwaith bydd y cyllido wedi ei gytuno.

Caiff y feithrinfa ddydd ei staffio gan nyrsys cymwysedig sydd wedi eu cofestru o fewn Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC/CSSIW).

Oriau agor – Dydd Llun i Ddydd Gwener - 9.00am - 4.30pm.

Am ragor o wybodaeth am y Feithrinfa Ddydd neu i roi eich enw ar y rhestr aros, cysylltwch â Gail Harris, Rheolwraig y Feithrinfa - 01443 816888/814237.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa