Yn ôl

Bwytai

Mae gan Goleg y Cymoedd enw ardderchog am arlwyo a lletygarwch gyda dysgwyr yn cael eu hyfforddi i'r safonau uchaf gan ein tîm proffesiynol. Mae gan y Coleg dri bwyty hyfforddi sy'n cael eu rhedeg ar y cyd gan staff a dysgwyr ac maent yn agored i'r cyhoedd.

Mae'r bwytai ar agor yn ystod tymhorau'r Coleg felly maent ar gau yn ystod hanner tymor ac yn ystod yr haf (rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi).

CYMRAEGENGLISH
Bwyty Carriages - Aberdâr

Bwyty Carriages - Aberdâr

Carriages yw ein bwyty newydd hardd sydd â thraddodiad hir o wasanaethu llawer o grwpiau cymunedol lleol. Mae Clwb Rotari Aberdâr yn cyfarfod yma bob wythnos.

Mae ein ciniawau tri chwrs poblogaidd yn aml ar thema arbennig a chynghorir neilltuo bwrdd o flaen llaw.

Bwyty Carriages

Dydd Mercher - 12.00pm-2.00pm

Dydd Iau - 12.00pm-2.00pm

(Cymerir yr achebion olaf am fwyd am 1.00pm)

Gellir neilltuo bwrdd ar 01685 887530 neu 01685 887500

Mae'r bwytai ar agor yr un dyddiadau â thymor y coleg felly maent ar gau yn ystod hanner tymor ac yn ystod yr haf (rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi).

Bwyty’r Nant - Nantgarw

Bwyty’r Nant - Nantgarw

Bwyty cyfoes wedi'i leoli yn ein campws Nantgarw. Mae’r Nant yn cynnig bwyd gwych am brisiau rhesymol a baratoir ac a weinir gan ein myfyrwyr dan arweiniad cogyddion a staff blaen tŷ proffesiynol.

Ymunwch â ni am goffi, amrywiaeth o fyrbrydau brecwast, cinio tri chwrs, gwasanaeth ffurfiol neu gludfwyd ar gyfer byrbrydau, bwffes neu ddigwyddiadau preifat.

Bwyty’r Nant

Dydd Mercher - 12.00pm - 2.00pm
Dydd Iau - 12.00pm - 2.00pm
Dydd Iau - 5.30pm - 7.30pm
Dydd Gwener - 12.00pm - 2.00pm

Gellir cadw bwrdd drwy ffonio: 01443 663050

TripAdvisor Find us on TripAdvisor

Facebook Find us on Facebook (cyhoeddir ein bwydlenni wythnosol yma)

Mae'r bwytai ar agor yr un pryd â dyddiadau'r tymor coleg felly maent yn cau yn ystod hanner tymor ac yn ystod yr haf (rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi).

Bwyty Scholars - Ystrad Mynach

Bwyty Scholars - Ystrad Mynach

Bwyty modern sy'n cynnig safon uchel o fwydydd o ansawdd. Profiad unigryw yn Scholars yw'r ardal weini agored, sy'n golygu bod y gegin yn nes at yr ardal fwyta.

Bwyty Scholars

Dydd Iau - 12pm - 2pm
(7.00pm - 9.30pm Swper ar gais)

Dydd Gwener - 12pm - 2pm

Gellir cadw bwrdd drwy ffonio: 01443 810039

TripAdvisor Find us on TripAdvisor

Facebook Find us on Facebook

Mae'r bwytai ar agor yr un pryd â dyddiadau'r tymor coleg felly maent yn cau yn ystod hanner tymor ac yn ystod yr haf (rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi).

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa