Yn ôl

Salonau

Mae gan Goleg y Cymoedd salonau gwallt a harddwch yn 'Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach.

Mae pob salon yn cynnig ystod helaeth o Driniaethau gwallt¸ Therapïau Harddwch a Chyflenwol.

Mae’r cyfleusterau hyn heb eu hail ar agor i’r cyhoedd yn ystod y tymor, pob un yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel am bris ardderchog. Boed yn drin neu liwio gwallt,  gallwn hefyd gynnig detholiad arbennig o driniaethau harddwch a thriniaethau therapi cyflenwol.

Gallwch ddewis o’r rhain: *

  • Triniaethau’r Corff
  • Meicro lanhau’r croen
  • Dermalifft
  • Therapïau’r wyneb
  • Tylino’r Corff, Aromatherapi ac Adweitheg
  • Cwyro
  • Gwasanaethau gwallt
  • Perms a thechnegau lliwio
  • Technoleg Ewinedd
  • Ffug liw haul

* Sylwer nad yw pob triniaeth ar gael ymhob salon

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa