Yn ôl

I Fyfyrwyr

Edrychwn ymlaen at eich cael chi'n astudio gyda ni ym mis Medi

Rydym yn gwybod y bydd llawer o ddysgwyr sy'n ymuno â ni fis Medi yn bryderus ynghylch dechrau gyda ni. Mae Coleg y Cymoedd yma i'ch helpu chi'r gorau y gallwn wrth eich paratoi i gychwyn ar eich taith ddysgu gyda ni.

 

Sesiynau Sefydlu Dysgwyr 2020

Isod fe welwch fideos hanfodol o Sesiynau Sefydlu Dysgwyr 2020 - sy'n rhoi'r holl wybodaeth bwysig ichi i'ch helpu a'ch cefnogi pan fyddwch yn dechrau yn y coleg.

CYMRAEGENGLISH
Cymorth i Ddysgwyr

Cymorth i Ddysgwyr

Llesiant, Lles, Menter Cefnogi Dysgwyr, Cymraeg a Chyngor Gyrfaoedd i Fyfyrwyr

Grantiau, Cyllid a Chymorth Teithio

Grantiau, Cyllid a Chymorth Teithio

Gwybodaeth am Grantiau, Cyllid a Chymorth Teithio

Dolenni ac Adnoddau

Dolenni ac Adnoddau

Dolenni ac adnoddau hanfodol i'ch helpu yn ystod eich astudiaethau - Moodle, OnTrack, E-bost, WiFi

Gwybodaeth Hanfodol

Gwybodaeth Hanfodol

Edrychwch ar y wybodaeth hanfodol i'ch helpu cyn ichi ddechrau / tra eich bod yma / pan fyddwch wedi gorffen yn y Coleg

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Canolfannau Dysgu, Ystafelloedd Ffitrwydd, Bwyta a Chyfleusterau Meithrinfa

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Cymorth Addysg Uwch yn ystod eich astudiaethau a gwybodaeth hanfodol

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa