Yn ôl

Cyn-fyfyrwyr

Croeso i Gyn-fyfyrwyr Coleg y Cymoedd

Cyn-fyfyrwyr Coleg y Cymoedd yw ein rhwydwaith RHAD AC AM DDIM sy’n galluogi dysgwyr cyfredol a chyn-ddysgwyr i aros mewn cysylltiad â’r coleg, cysylltu â chyn-ddysgwyr a chyn-diwtoriaid, a dysgu am ddigwyddiadau diddorol a llawer mwy.

Os ydych yn ddysgwr cyfredol neu’n gyn-ddysgwr Coleg y Cymoedd, gallwch ymuno â’n rhwydwaith. Mae cyn-ddysgwyr yn y sefydliadau canlynol hefyd yn gymwys i ymuno â’r rhwydwaith - Coleg Morgannwg, Coleg Ystrad Mynach, Coleg Aberdâr, Coleg Pontypridd, Coleg y Rhondda, Coleg Rhymni a Chanolfan Celf a Thechnoleg Dylunio Morgannwg

CYMRAEGENGLISH
Dysgwr Cyfredol

Dysgwr Cyfredol

Dysgwyr presennol Coleg y Cymoedd, cliciwch yma

Cyn-Ddysgwr

Cyn-Ddysgwr

Mae cyn-ddysgwyr yn y sefydliadau canlynol hefyd yn gymwys i ymuno â’r rhwydwaith  - Coleg Morgannwg, Coleg Ystrad Mynach, Coleg Aberdâr, Coleg Pontypridd, Coleg y Rhondda, Coleg Rhymni a Chanolfan Celf a Thechnoleg Dylunio Morgannwg

Beth Amdani

Beth Amdani

Un o fanteision bod yn rhan o rwydwaith Cyn-fyfyrwyr Coleg y Cymoedd yw gallu rhannu eich stori, eich sgiliau a’ch llwyddiant â’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr.

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa