Yn ôl

CYMRAEGENGLISH
Cyn ichi ddechrau

Cyn ichi ddechrau

Yr hanfodion cyn ichi ddechrau Ble i fynd ar eich diwrnod cyntaf, amserlenni, prynu cit/gwisg/llyfrau, pryd mae fy nghwrs yn dechrau 

Tra eich bod yma

Tra eich bod yma

Yr hanfodion tra eich bod yma

Amserlenni Arholiadau, Dyddiadau’r Tymor, Cynllun Mentora a Model Rôl, Hwb (allgyrsiol) a mwy 

Pan fyddwch wedi gorffen

Pan fyddwch wedi gorffen

Yr hanfodion pan fyddwch wedi gorffen

Ymuno â'n Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr, Canlyniadau Arholiadau a Thystysgrifau

Polisïau a Dogfennau

Polisïau a Dogfennau

Edrychwch ar Bolisïau / Dogfennau, Hysbysiad Cydymffurfio Safonau’r Gymraeg a Pholisi Diogelu Data Coleg y Cymoedd

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa