Yn ôl

Cyn i chi gychwyn

Ble bydda i’n mynd ar fy niwrnod cyntaf

Hawdd :-) , ewch i brif dderbynfa’r Campws lle rydych chi’n astudio a bydd staff yno i’ch cyfarwyddo ble i fynd. 

Fydd gen i amserlen

Bydd (drwy ein system ‘OnTrack’) a byddwch yn trafod yr amserlen honno gyda’ch tiwtor personol yn ystod eich wythnos gyntaf yn y coleg. 

Byddwch yn gallu defnyddio’r amserlen hon yn ystod eich astudiaethau fel eich bod yn gwybod pa ystafelloedd a gwersi y byddwch yn eu mynychu.

O ble dw i’n prynu citiau/gwisg ar gyfer fy nghwrs

Ar gyfer rhai cyrsiau megis Chwaraeon, Trin Gwallt a Harddwch bydd rhaid i chi gael citiau/gwisg ar gyfer eich astudiaethau ac efallai bydd rhaid i chi eu prynu CYN i chi gychwyn yn y coleg.

Dylech drafod prynu citiau/gwisg ar gyfer eich cwrs yn ystod eich cyfweliad. Os na thrafodwyd citiau/gwisg bryd hynny a bod gofyn i chi eu harchebu ar gyfer eich astudiaethau, cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr. 

Pryd bydd fy nghwrs yn cychwyn

Os ydych yn cychwyn gyda ni ym mis Medi 2016 byddwch yn derbyn llythyr gennym a fydd yn cynnwys dyddiad cychwyn eich cwrs. 

Cyhoeddir dyddiadau cychwyn cyrsiau ar y dudalen hon  hefyd yn ystod mis Awst. 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa