Yn ôl

Hannah Raybould

Hannah Raybould – rheolwr digwyddiadau a phrosiectau

Hannah yw Cyfarwyddwr BAFTA (Academi Brydeinig y Celfyddydau Ffilm a Theledu) yng Nghymru. Mae’n treulio'i hamser yn codi arian, dod o hyd i noddwyr a phartneriaid, trefnu sgriniau a dosbarthiadau meistr a Gwobrau ANHYGOEL BAFTA Cymru bob mis Hydref gyda thîm bach o bobl ardderchog.

Mae ei rôl yn eang iawn ac yn golygu gweithio ar ddigwyddiadau o Gaergybi i Abertawe ac ambell i un amlwg iawn yn BAFTA yn Llundain. Unrhyw beth sy'n ymwneud â dathlu a hyrwyddo  talent ffilmiau, gemau a theledu yng Nghymru – mae Hannah yn hoffi cymryd rhan, ac yn ddelfrydol arwain y ffordd. Mae'n angerddol am dalent greadigol Cymru ac mae'n anelu at weithio gyda phartneriaid i rannu a gwella popeth mae'n ei wneud bob amser.

Cyn hyn, bu Hannah yn gweithio gyda grŵp o 4 Prifysgol ledled Cymru ar hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn mwynhau sefydlu cynlluniau a oedd yn helpu pobl ifanc i fagu hyder a llais. Roedd hyn hefyd yn cynnwys cynllun a gynhaliwyd yng Nghymru, Budapest a Paris, a oedd yn llawer o hwyl.

Pan mae gartref, mae Hannah yn mwynhau garddio, darllen, dylunio tai a chynnal partïon!

Mae ganddi lawer o brofiad yn:

•        Cyflwyno a chyfathrebu

•        Ymgysylltu a pherswadio pobl

•        Hyfforddi, rheoli a mentora pobl

•        Ysgrifennu

•        Rheoli prosiectau

•        Gweithio'n rhyngwladol

•        Datblygiad creadigol

•        Ieithoedd

•        Cysylltiadau cyhoeddus a marchnata

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa