Yn ôl

Kirstie Moons

Mae Kirstie yn gweithio i Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW), yn cynllunio a chomisiynu addysg ôl-raddedig ar gyfer gweithwyr deintyddol proffesiynol yng Nghymru.

Hi yw aelod cofrestredig Cyngor Cymru ar y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, rheolydd y DU ar gyfer y tîm deintyddol, lle mae hefyd yn Gadeirydd y Bwrdd Polisi ac Ymchwil.

Mae’n aelod o Bwyllgor Deintyddol Cymru yn Llywodraeth Cymru.

Gall Kirstie helpu gyda:

 • Hunan hyder
 • Hunan-barch
 • Ysgrifennu CV
 • Profiad Gwaith
 • Sgiliau ysgrifennu
 • Sgiliau cyflwyno
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cynllunio a gosod targedau
 • Adnabod cryfderau a gwendidau a gweithio gyda nhw
 • Datblygu cysylltiadau cynhyrchiol
 • Deall rhwydweithiau
 • Datblygu ymagwedd broffesiynol
 • Datblygu mecanweithiau ymdopi
 • Blaenoriaethu gwaith
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.