Yn ôl

CYMRAEGENGLISH
Canolfannau Dysgu

Canolfannau Dysgu

Ar bob campws mae Canolfan Ddysgu llawn cyfarpar modern ac yno cewch y cymorth a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn eich cwrs. Mae’r cymorth yn cynnwys gwasanaethau llyfrgell, galw i gael mynediad i gyfrifiadur, i helpu gyda Saesneg, Mathemateg, TG a Sgiliau Astudio ac Ymchwilio. Mae’r adnoddau’n cynnwys cyfrifiaduron, offer argraffu, byrddau gwyn rhyngweithiol, offer llungopïo a sganio, a gwasanaeth lamineiddio a rhwymo.

Meithrinfeydd Dydd

Meithrinfeydd Dydd

Mae gan Goleg y Cymoedd feithrinfeydd dydd ar gampws Nantgarw a Rhondda.

Bwyta

Bwyta

Ar bob campws, mae opsiynau bwyd twym neu oer ynghyd â byrbrydau a chaffis.

Mae oriau agor y siopau bwyd/diod yn cyd-fynd ag oriau’r coleg, felly cewch ddewis beth bynnag rydych chi eisiau, pryd bynnag rydych chi’n dymuno.

Campfa

Campfa

Mae ystafelloedd ffitrwydd ar gampws Coleg y Cymoedd yn Nantgarw ac Ystrad Mynach

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.