Yn ôl

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Gall y Gronfa Ariannol Wrth Gefn ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr sydd ar Gwrs Addysg Bellach llawn amser ac sydd ar incwm isel. Yn benodol, gall gefnogi dysgwyr gyda ffioedd meithrinfa, offer penodol ar gyfer cyrsiau ymarferol, prydau bwyd am ddim i rai dan 18 oed a chludiant i rai dros 19 oed.

Bydd ymgeiswyr ar gyfer y Gronfa Ariannol Wrth Gefn yn destun prawf modd a bydd angen darparu tystiolaeth o fudd-daliadau penodol. Bydd y gronfa'n blaenoriaethu rhai categorïau cymorth, felly gwnewch gais yn gynnar. Gellir gweld rhagor o fanylion ym mholisi'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn.
Bydd ffurflenni cais ar gyfer 20-21 ar gael ichi eu llenwi o ganol mis Gorffennaf. Bydd dolen yn cael ei llwytho yma bryd hynny.

Cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr eich campws i gael rhagor o wybodaeth.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.