Yn ôl

Cymorth Ariannol Addysg Uwch

Gall pob myfyriwr llawn amser cymwys hawlio o grant o o leiaf £1,000 na fydd yn rhaid iddynt ei dalu'n ôl, waeth beth fo incwm eu cartref, a bydd grantiau prawf modd o hyd at £10,124 yn Llundain a £8,100 yng ngweddill y DU ar gael i'r rhai sydd eu hangen fwyaf.

Bydd pecyn tebyg ar gael i fyfyrwyr rhan amser cymwys, ar sail pro-rata sy'n gysylltiedig â dwyster astudio.

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig cymorth i fyfyrwyr cymwys sy'n ymgymryd â chwrs addysg uwch (AU) dynodedig mewn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus. I fod yn gymwys ar gyfer cymorth statudol i fyfyrwyr, rhaid i'r cwrs arwain at gymhwyster yn un o'r canlynol:

Gradd Gyntaf e.e. Baglor Celf, Gwyddoniaeth neu Addysg (BA, BSc neu BEd)

Gradd Sylfaen

Tystysgrif Addysg Uwch

Diploma Addysg Uwch (DipHE)

Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)

Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)

Tystysgrif Addysg Ôl-raddedig (TAR)

Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE).

Am ragor o wybodaeth, ewch i Arian Myfyrwyr Llywodraeth Cymru

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa