Yn ôl

Gwybodaeth am bartneriaid

University of South Wales  

Mae Coleg y Cymoedd yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Mae’r cydweithredu hwn yn darparu cyfleoedd ar gyfer dysgwyr i astudio amrediad o gymwysterau addysg uwch ar ein campysau.

Hwn ydy’r opsiwn delfrydol i’r rhai hynny sydd yn dymuno astudio yn lleol, p’un ai’ch bod yn parhau gyda’ch addysg neu’n dychwelyd i fyd addysg. Gallwch fwynhau holl fanteision astudio ar gampws Coleg y Cymoedd yn ogystal â chyrchu adnoddau Prifysgol ar-lein, Undeb y Myfyrwyr a Dyfarniad Unigryw ‘Grad Edge’ sy’n helpu i ddatblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd. Prifysgol De Cymru fydd yn dyfarnu’ch cymhwyster terfynol a chewch gyfle i ddathlu’ch cyflawniad mewn seremoni raddio.

Rydyn ni’n cynnig amrediad o gyrsiau addysg uwch , gan gynnwys Graddau Sylfaen, cymwysterau addysgu ac opsiynau BA (Anrh) ategol ar gyfer cyrsiau dethol. Hefyd, mae cyfleoedd i symud ymlaen i gampws Prifysgol De Cymru i ennill gradd Anrhydedd yn eich dewis bwnc..

Prifysgol De Cymru ydy un o’r prifysgolion mwyaf yn y DU a’r mwyaf yng Nghymru, yn cynnig cyfleoedd rhagorol a rhagolygon ardderchog i fyfyrwyr. Mae cyflogadwyedd yn ganolog i’r Brifysgol ac mae ei chyrsiau yn gymysgedd o ddysgu academaidd a phrofiad gwaith ymarferol gan roi’r cyfle gorau i raddedigion lwyddo.

Am ragor o wybodaeth neu’r cyrsiau sydd ar gael ewch i Brifysgol De Cymru

 

Cardiff Met

Mae Coleg y Cymoedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd gan gynnig cyrsiau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Thechnoleg a Rheolaeth Adeiladu.

Mae’n hen bartneriaeth ac mae rhaglen ar y cyd wedi cael eu cynnig ers dros 10 mlynedd. Bu’r brifysgol yn rhan annatod o Ddinas Caerdydd ers 1865 ac mae’n ymfalchïo ei bod yn brifysgol gref, gynaliadwy ac yn fyfyrwyr-ganolog, yn ffocysu ar les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a De Ddwyrain Cymru, gan hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, cymhwyso ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth.

Am ragor o wybodaeth neu am y cyrsiau sydd ar gael ewch i wefan Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa