Yn ôl

Cysylltiadau ac adnoddau'r Brifysgol

 

GWYBODAETH GYSWLLT

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig cydlynydd Addysg Uwch penodedig (Helen Jones) sy'n gallu cynorthwyo ymholiadau dysgwyr Addysg Uwch ynglŷn ag Addysg Uwch.

Mae Helen Jones wedi'i lleoli yng nghampws Nantgarw a gellir cysylltu â hi trwy e-bost neu ffoniwch 01443 663171.

 

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL

Fel dysgwr Addysg Uwch yng Ngholeg y Cymoedd, byddwch yn elwa o Fywyd Myfyriwr Prifysgol De Cymru a Chysylltiadau Myfyrwyr Coleg y Cymoedd.

Mae'r dudalen yn rhoi rhestr ichi o'r holl gysylltiadau y bydd eu hangen arnoch yn ystod eich amser ar y cwrs. Mae'n bont rhwng hafan y coleg a hafan y brifysgol, sy'n benodol ar gyfer myfyrwyr Coleg y Cymoedd sy'n astudio cwrs Addysg Uwch Prifysgol De Cymru. Beth am ei throi'n hafan bersonol i chi?

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->