Yn ôl

Mynediad Staff / Myfyrwyr

CYMRAEGENGLISH
Moodle

Moodle

Moodle yw eich maes dysgu ar-lein lle gallwch gael gafael ar wybodaeth allweddol am y cwrs, edrych ar adnoddau dysgu ac addysgu, cyflwyno'ch aseiniadau ysgrifenedig, a bod yn rhan o gymuned o ddysgwyr ar eich cwrs, gyda mynediad 24/7.

Wi-fi’r Coleg/Eduroam

Wi-fi’r Coleg/Eduroam

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig wi-fi am ddim ar draws y rhan fwyaf o'n safleoedd. Ni allai cysylltu â'n Wi-Fi fod yn haws. Cliciwch i ddysgu sut i gysylltu.

OnTrack

OnTrack

Mae EBS: Ontrack yng Ngholeg y Cymoedd yn offeryn ar-lein i'ch helpu i reoli eich dysgu a'ch cynnydd. Edrychwch ar eich Cynllun(iau) Dysgu Unigol, a gosodwch dargedau a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich nodau personol ac academaidd.

Office 365

Office 365

Mae Office 365 Education yn gasgliad o wasanaethau ar-lein cyfarwydd sy'n eich galluogi i gyfathrebu, cydweithio a rhannu'ch gwaith Coleg.

Edrychwch ar e-bost y Coleg a chewch fynediad at ystod o raglenni Office (Word, Excel, OneDrive, Powerpoint)

Rheoli’ch Cyfrif (SAM)

Rheoli’ch Cyfrif (SAM)

Rheolwch eich cyfrif cyfrifiadurol Coleg y Cymoedd - cofrestrwch eich cyfrif a diweddarwch eich cyfrinair.

WEST - Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru

WEST - Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae WEST yn rhoi rheolaeth i chi dros eich dysgu ac yn rhoi'r holl offer a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer llwyddiant Sgiliau Hanfodol.

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.