Yn ôl

Cymorth i Ddysgwyr

CYMRAEGENGLISH
Lles Myfyrwyr

Lles Myfyrwyr

Ceir Swyddogion Lles Myfyrwyr ar bob campws o Goleg y Cymoedd. Gall timoedd Lles Myfyrwyr gynorthwyo dysgwyr gyda materion personol gan gynnwys tai, budd-daliadau, iechyd meddyliol/rhywiol ac unrhyw berthynas.

Cymorth Dysgwyr

Cymorth Dysgwyr

Mae ein tîm Cymorth Dysgu yn cynnig cymorth arbenigol pwrpasol i gynorthwyo gydag unrhyw anghenion cymorth llythrennedd a / neu rifedd.

Diogelu

Diogelu

Mae'n bwysig fod pob plentyn, person ifanc ac oedolyn sy'n agored i niwed ac sy'n astudio yn y Coleg yn cael eu gwarchod rhag posibilrwydd cam-drin

Y Gymraeg

Y Gymraeg

Fel Coleg a leolir yng Nghymru, credwn ei bod yn bwysig dathlu ein treftadaeth falch a bod yn rhagweithiol wrth helpu ein dysgwyr i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg- p’un a ydynt yn siaradwyr Cymraeg rhugl neu ond yn gwybod tipyn bach.

Eich Dyfodol

Eich Dyfodol

Cefnogi eich dyfodol - Gwybodaeth am Gyrfa Cymru ac UCAS

Arolygon Dysgwyr

Arolygon Dysgwyr

Mae eich barn yn bwysig inni - edrychwch ar Arolygon Dysgwyr a Chanlyniadau yma

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa