Yn ôl

Cymorth i Ddysgwyr

Gall dechrau coleg fod yn gyfnod cyffrous ond os ydych yn teimlo bod angen rhywfaint o gyngor neu gymorth arnoch, rydym yma i’ch helpu.

Mae gwneud y penderfyniad i ddod i'r coleg yn gam mawr ac mae gwybod beth i'w ddisgwyl yn bwysig i bobl ifanc a'u rhieni / gofalwyr, yn enwedig os oes gennych anghenion dysgu ychwanegol.

Rydym am ichi fod mor llwyddiannus â phosibl yng Ngholeg y Cymoedd ac mae help ar gael, bob cam o'ch taith.

CYMRAEGENGLISH
Cymorth Dysgu Ychwanegol (Paratoi ar gyfer Coleg)

Cymorth Dysgu Ychwanegol (Paratoi ar gyfer Coleg)

Dysgwch am y ffyrdd y gallwn eich helpu i deimlo bod croeso ichi a theimlo’n barod i ddechrau yn y Coleg

Cymorth Dysgu Ychwanegol  (Yn y Coleg)

Cymorth Dysgu Ychwanegol (Yn y Coleg)

Dysgwch am yr amrywiaeth o wasanaethau cymorth sydd ar gael yng Ngholeg y Cymoedd i helpu pob dysgwr i fod mor llwyddiannus â phosibl.

Cymorth Dysgu Ychwanegol  (Dilyniant)

Cymorth Dysgu Ychwanegol (Dilyniant)

Gweler sut y gall Coleg y Cymoedd helpu gydag opsiynau dilyniant ar ddiwedd eich astudiaethau

Cymorth gyda Llythrennedd a Rhifedd

Cymorth gyda Llythrennedd a Rhifedd

Dysgwch am ein cymorth arbenigol pwrpasol i gynorthwyo gydag unrhyw anghenion cymorth llythrennedd a / neu rifedd.

Ysbrydoli i gyflawni

Ysbrydoli i gyflawni

Mae ein staff Ysbrydoli i Gyflawni arbenigol ar gael i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau a'ch helpu drwy unrhyw anawsterau a allai fod gennych wrth astudio gyda ni.

Cymorth Dysgu i Ddysgwyr AU

Cymorth Dysgu i Ddysgwyr AU

Edrychwch ar y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr sy'n astudio ar gwrs Addysg Uwch

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.