Yn ôl

Diogelu

Mae’n bwysig bod pob plentyn, person ifanc ac oedolyn sy’n agored i niwed sy’n astudio yng Ngholeg y  Cymoedd yn cael; eu diogelu rhag cael eu cam-drin.

Mae polisïau wedi’u llunio i ddelio ag achwynion o gam-drin plant. Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Chyfarwyddwr y Campysau ydy Swyddogion diogelu dynodedig y Coleg.

Ymchwilir i bob adroddiad o gam-drin anghyfreithlon yn unol â’r Polisi Diogelu.

Petai gennych unrhyw reswm dros riportio digwyddiad, cysylltwch â’ch tiwtor, swyddog lles neu unrhyw aelod o staff a fydd yn ei riportio.

Neu gallwch gysylltu ag un o’r swyddogion diogelu a enwyd. Y swyddogion hyn hefyd ddylai fod pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw bryderon am ddysgwyr yn cael eu radicaleiddio neu’n cael eu tynnu i mewn i weithgareddau anghyfreithlon megis terfysgaeth, er enghraifft.

Mae staff Diogelu Dynodedig yn gwisgo cortyn porffor.

Cysylltiadau Allweddol

Uwch Swyddog Diogelu Dynodedig 

David Brookes, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr

Ff: 01443 663014 s: 07585771348

E: david.brookes@cymoedd.ac.uk <mailto:david.brookes@cymoedd.ac.uk>

 

Swyddogion Diogelu Dynodedig (DSO)

Mark Thomas

Cyfarwyddwr Campws

Aberdâr

Ff: 01685 887517 Ff: 07788101453

E: mark.thomas@cymoedd.ac.uk <mailto:mark.thomas@cymoedd.ac.uk>

Karen James

Cyfarwyddwr Campws

Nantgarw

T: 01443 663034 Ff: 07584130926

E: karen.james@cymoedd.ac.uk <mailto:karen.james@cymoedd.ac.uk>

Carolyn Donegan

Cyfarwyddwr Campws

Rhondda

T: 01443 663250 Ff: 07815315834

E:Carolyn.donegan@cymoedd.ac.uk <mailto:Carolyn.donegan@cymoedd.ac.uk>

Alison Roberts

Cyfarwyddwr Campws

Ystrad Mynach

T:  01443 653604 S: 07976241405

E: Alison.roberts@cymoedd.ac.uk <mailto:Alison.roberts@cymoedd.ac.uk>

Julie Rees

Cyfarwyddwr AD

Rhondda

Ff: 01443 663201

E: julie.rees@cymoedd.ac.uk <mailto:julie.rees@cymoedd.ac.uk>

David Francis (Iaith Gymraeg yn unig)

Cyfarwyddwr Cyllid

Rhondda

Ff: 01443 653633

E: david.francis@cymoedd.ac.uk <mailto:david.francis@cymoedd.ac.uk>

 

Uwch Berson Diogelu Dynodedig (DSP)

Jonathan Morgan, Vice Principal (Prif Swyddog Gweithredol)

T: 01443 810137  M: 07972299620

E: jonathan.morgan@cymoedd.ac.uk

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.