Yn ôl

Prevent

Mae PREVENT yn un o bedair elfen CONTEST, strategaeth gwrthderfysgaeth y llywodraeth.

Nod PREVENT yw at atal pobl rhag troi’n derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth. Mae gan y Coleg ddyletswydd i ddiogelu ei ddysgwyr rhag bygythiad radicaleiddio. Os bydd unrhyw un yn pryderu bod un o'n dysgwyr yn cael ei dwyn i eithafiaeth neu anoddefgarwch niweidiol, dylent drafod eu pryderon gydag un o'n staff diogelu (sy'n gwisgo cortynnau porffor) neu ein pwynt cyswllt PREVENT (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr).

Gallwch ddarllen rhagor am PREVENT ym Mhrotocol PREVENT y Coleg.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.