Yn ôl

Pynciau

Mynediad i Addysg Uwch

Prentisiaethau Dysgu yn y Gweithle

Safon Uwch Gyfrannol / Uwch

Fodurol

Busnes a TG

Gofal ac Astudiaethau Plentyndod

Arlwyo a Lletygarwch

Cyfrifiadura

Adeiladu

Y Celfyddydau Creadigol

Addysg a Hyfforddiant

Peirianneg

Dysgu Sylfaen

Trin Gwallt a Harddwch

Addysg Uwch

Dysgu Sylfaen

Ieithoedd a Sgiliau

Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwyddoniaeth

Chwaraeon

Teithio a Chriw Gweini mewn Awyren

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa