Yn ôl

Prentisiaethau Dysgu yn y Gweithle

Prentisiaethau

Os ydych yn gyflogedig neu’n hunan-gyflogedig, efallai y byddai prentisiaeth yn addas ichi. Cewch hyfforddiant o’r ansawdd flaenaf, datblygu eich sgiliau ac ennill cymwysterau wrth weithio

Fel cyflogai byddwch yn ennill cyflog ac yn gweithio ochr yn ochr gyda staff profiadol i ennill sgiliau penodol i swydd. Byddwch yn cael eich hyfforddi i gyflawni cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae prentisiaethau yn agored i rai o bob oed, yn amodol ar feini prawf penodol.

Wrth wneud cais am brentisiaeth cewch eich gwahodd i gyfweliad a hefyd bydd gofyn ichi sefyll prawf asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth.

 

Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)

Byddwch yn gweithio tuag at Dystysgrif Lefel 2 QCF-NVQ yn eich dewis faes galwedigaethol ynghyd â Thystysgrif Dechnegol, Sgiliau Hanfodol Cymru a llyfr gwaith ERR. Byddwch yn derbyn hyfforddiant tu allan i’r gweithle a allai olygu mynychu’r coleg. Neilltuir asesydd i’ch asesu yn y gweithle a bydd yn ymweld â chi yn eich gweithle ac yn monitro eich cynnydd. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, cewch gyfle i symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3.

Gofynion Mynediad
Rhaid eich bod yn gyflogedig yn y sector perthnasol ac yn y mwyafrif o achosion bydd angen 4 TGAU graddau A* - D yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu gymhwyster Lefel 1 yn y maes perthnasol. Byddwch hefyd yn cael cyfweliad ac asesiad mynediad. Ar gyfer rhai llwybrau efallai bydd angen cymwysterau ychwanegol arnoch chi.

 

Uwch Brentisiaeth (Lefel 3)

Byddwch yn gweithio tuag at Ddiploma Lefel 3 QCF-NVQ yn eich dewis faes galwedigaethol gyda Thystysgrif Dechnegol, Sgiliau Hanfodol Cymru a llyfr gwaith ERR. Neilltuir asesydd i’ch asesu yn y gweithle a bydd yn ymweld â chi yn eich gweithle ac yn monitro eich cynnydd. Ar ôl cwblhau Prentisiaeth Lefel 3, gallech symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch neu gwrs Addysg Uwch yn y Brifysgol neu yng Ngholeg y Cymoedd.

Gofynion Mynediad
Rhaid eich bod yn gyflogedig yn y sector perthnasol ac yn y mwyafrif o achosion bydd angen 5 TGAU graddau A*- C yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu gymhwyster lefel 2 yn y maes perthnasol. Byddwch hefyd yn cael cyfweliad ac asesiad mynediad. Ar gyfer rhai llwybrau efallai bydd angen cymwysterau ychwanegol.

 

Prentisiaethau Uwch (lefel 4/5)

Rhaglen seiliedig ar waith ydy Prentisiaeth Uwch ar gyfer pobl yn gweithio mewn swyddi rheoli. Mae’r rhaglen hon yn darparu cyfleoedd i gyflawni cymwysterau Lefel 4 a 5. Mae’r Brentisiaeth Uwch yn darparu hyfforddiant cymorthdaledig sy’n benodol i sector diwydiant y cyflogwr, ochr yn ochr â Sgiliau Hanfodol Cymru a thystysgrif Dechnegol.

Gofynion Mynediad
Rhaid eich bod yn gyflogedig yn y sector perthnasol ac yn y mwyafrif o achosion bydd angen 2 Lefel A neu gymhwyster Lefel 3 yn y maes perthnasol. Byddwch hefyd yn cael cyfweliad ac asesiad mynediad. Ar gyfer rhai llwybrau efallai bydd angen cymwysterau ychwanegol.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n Prentisiaethau, ffoniwch yr Ysgol yn Seiliedig ar Waith ar
01443 810029 / 663162, neu anfonwch e-bost at workbasedlearning@cymoedd.ac.uk.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.