Yn ôl

Fodurol

Mae gweithio yn y diwydiant trin ceir yn un o’r gyrfaoedd mwyaf heriol y gallech ei dewis. Mae’r diwydiant yn chwilio am bobl alluog ac ymroddedig gyda gallu ac uchelgais.

Diwydiant ar gyfer gweithwyr medrus iawn wedi eu hyfforddi’n dda yw hwn.

Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n meddu ar brofiad helaeth yn y diwydiant gyda mynediad i’n gweithdai llawn offer a chewch sylfaen gadarn i weithio yn y diwydiant ceir yng Ngholeg y Cymoedd.

Mae’r coleg wedi buddsoddi mewn canolfan hyfforddi o’r radd flaenaf ar gampws Ystrad Mynach ac yn darparu gweithdai atgyweirio a chynnal a chadw cerbydau modur gan gynnwys adnoddau ardderchog ar gyfer cynnal profion a gwaith diagnostig.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa