Yn ôl

Gofal ac Astudiaethau Plentyndod

Meddwl am ymuno â’r nifer o Weithwyr Gofal sy'n gweithio gyda ... phlant, pobl ifanc oedolion neu bobl hŷn?

Yng Ngholeg y Cymoedd, byddwch yn ...

- astudio mewn cyfleusterau o’r safon uchaf

- cael eich hyfforddi gan staff sy’n arbenigwyr cymwys a phrofiadol

- astudio elfennau ymarferol ac academaidd cryfion

- cael profiad o gyflogaeth neu symud ymlaen i’r brifysgol.


Yn ôl yr Adran Iechyd, ar unrhyw adeg, mae hyd at 1.5 miliwn o’r bobl fwyaf agored i niwed yn dibynnu ar weithwyr cymdeithasol a staff cymorth am help. Mae’r maes Gofal Cymdeithasol yn farchnad dameidiog ac ymhlith y darparwyr gofal mae awdurdodau lleol, rhannau o’r GIG, sefydliadau preifat a gwirfoddol. Felly mae nifer o ddewisiadau.

Mae ein cyrsiau’n delio â materion cyfredol a phwysicaf y dydd ac wedi’u llunio i’ch ysgogi a’ch herio o ran egwyddorion a’r dulliau gofal a ddefnyddir ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae pob cwrs yn defnyddio’r ymchwil diweddaraf a phrofiad ymarferwyr yn y maes er mwyn rhoi cipolwg gwerthfawr ichi a sgiliau a gwybodaeth o’r byd gwaith go iawn.

Astudiaethau Plentyndod
A ydych yn dda gyda phlant? A ydynt yn ymlacio yn eich cwmni? A ydych yn ei chael yn hawdd defnyddio gweithgareddau a chwarae rôl i ddal a thanio eu dychymyg?


Gall gyrfa yn y maes Gofal Plant fod yn waith ymdrechgar iawn ond mae’r boddhad yn fawr. Yng Nghymru yn unig mae dros 26,000 o bobl yn gweithio yn y sector Gofal Plant ac mae galw cynyddol am bobl gymwys i weithio yn y maes. Mae ein cyrsiau yn canolbwyntio ar bwysigrwydd sgiliau ymarferol, ynghyd â’r elfen theori gyda nifer o’n cyrsiau yn cynnig profiad ymarferol ichi o weithio mewn ystod o leoliadau gofal plant.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.