Yn ôl

Cwrdd â'r staff

Shan Bowen

#

Beth ydych chi'n ei addysgu yng Ngholeg y Cymoedd?
Rydw i wedi bod yn dysgu ers 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn rydw i wedi dysgu gofal plant i ddysgwyr sy'n astudio cyrsiau o Lefel 1 i Lefel 5.

Beth yw eich cyflawniad mwyaf yn ystod eich amser gyda ni?
Mae fy llwyddiannau yn helaeth ac amrywiol! Ers gweithio yng Ngholeg y Cymoedd rydw i wedi dod yn fam-gu a dyna yw fy nghyflawniad mwyaf yn fy marn i. Mae fy nghyflawniadau gwaith yn amrywio o addysgu a chefnogi myfyrwyr sy'n dod i'r coleg heb unrhyw gymwysterau i raddio gyda Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod.

Profiad arbennig o gofiadwy a balch oedd gweld myfyriwr yn ennill gwobr myfyriwr y flwyddyn Sefydliad Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd. Ymhlith y cyflawniadau personol rydw i’n falch ohonynt mae cael fy enwebu gan fyfyrwyr ar gyfer Gwobr Athro Pearson a chan fy rheolwr ar gyfer Gwobr y Brifysgol am ‘Ragoriaeth mewn Addysgu a Dysgu’.

Dywedwch wrthym am eich gyrfa a'ch profiad mewn Diwydiant
Rydw i wedi cael gyrfa bleserus ac amrywiol yn gweithio ym maes Gofal Plant. Mae fy mhrofiad gwaith yn amrywio o weithio gyda babanod mewn lleoliad gofal dydd, plant ifanc mewn ysgol a phobl ifanc mewn lloches i ferched.

Dywedwch wrthym am eich cymwysterau
Rydw i’n meddu ar: -

Cymrodoriaeth a Statws Addysgu Cydnabyddedig o Brifysgol De Cymru.
Gradd Meistr mewn Blynyddoedd Cynnar o Goleg y Drindod Caerfyrddin.
TAR mewn Addysg Bellach ac Oedolion o Brifysgol Caerllion.
Diploma Uwch mewn Gofal ac Addysg Plant (Cache).
Cymhwyster BCAM (Bwrdd Cenedlaethol Arholi Meithrin).

Rhywbeth diddorol amdanoch chi
Rydw i’n ‘Nana’ ac rydw i wrth fy modd yn treulio amser gyda fy wyrion.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.