Yn ôl

Cyfrifiadura

Mae cyrsiau cyfrifiadura Coleg y Cymoedd yn rhoi’r cyfle ichi ystyried yr ystod o opsiynau sydd ar gael ar draws y diwydiant TG, boed yn gynnal a chadw cyfrifiaduron, rhaglennu, dylunio gwefannau, rhwydweithio neu greu raglenni meddalwedd.

O fewn y cymhwyster, gallwch astudio: Rhaglennu, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, Cynhyrchu Gwefannau, Diogelwch Seiber, Rheoli Digwyddiadau, Datblygu Apiau Symudol, Meddwl Cyfrifiannu, Cynnal a Chadw Systemau Caledwedd, Gosod a Diweddaru Meddalwedd, Profi Systemau, Gwella Cynhyrchiant, Datblygu Gwefannau, Rhwydweithio a Systemau Technoleg Gwybodaeth.

Prin yw’r swyddi heddiw nad ydynt yn dibynnu ar sgiliau cyfrifiadurol mewn rhyw fodd neu’i gilydd – o weithgynhyrchu a gweinyddu i gynllunio gyda chymorth cyfrifiadur a gwyddor roboteg a deallusrwydd artiffisial.

Mae’r ardal hon wedi gweld twf o ran cyflogaeth mewn gwasanaethau TGCh/Digidol. O ganlyniad, gall cymwysterau cyfrifiadurol eich arwain bron i unrhyw le a gall profiad a chymwysterau cyfrifiadurol olygu hyblygrwydd yn eich darpar yrfa.

Mae ein cyrsiau cyfrifiadurol yn caniatáu ichi symud ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch ond maent yn ddigon ymarferol i’ch galluogi i ddechrau gwaith.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.