Yn ôl

Lauren Martin

Ar hyn o bryd mae Lauren Martin, sy’n 20 oed ac yn dod o Gaerffili, yn gweithio i gwmni TG fel Peiriannydd Cymorth TG ac mae'n cydnabod y rôl y chwaraeodd ei hastudiaethau yng Ngholeg y Cymoedd wrth iddi ddewis gyrfa.

Oherwydd ei diddordeb brwd mewn ‘Technoleg’, roedd Lauren yn benderfynol o ddod o hyd i’r cwrs a gynigai’r nifer fwyaf o opsiynau iddi ar gyfer ei llwybr gyrfa yn y pen draw. Wrth edrych ar wefannau amrywiol, sylweddolodd fod gan Goleg y Cymoedd ddewis ehangach o lawer o gyrsiau o'i gymharu â'i Chweched Dosbarth lleol a cholegau eraill.

Unwaith roedd hi'n fodlon ar ei hymchwil, ymwelodd Lauren â Choleg y Cymoedd a chofrestru ar y Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth. Roedd y cwrs yn cynnig amrywiaeth o unedau a roes gyfle iddi archwilio maes Technoleg a phenderfynu pa lwybr TG yr oedd am ei ddilyn.

Wrth siarad am ei hamser yng Ngholeg y Cymoedd, dywedodd Lauren “Byddwn yn argymell y cwrs a’r coleg; mae’r tiwtoriaid yn wych ac mae’r gwersi’n rhedeg yn esmwyth. Mae amrywiaeth eang o gyrsiau felly mae rhywbeth at ddant pawb. Mae gan y coleg gymaint i'w gynnig i ddarpar fyfyrwyr.

Mae astudio yn bwysig iawn ac wedi cael effaith enfawr ar fy mywyd. Mae astudio wedi fy helpu i ddatblygu fy ngwybodaeth yn ogystal â datblygu arferion astudio; sgiliau rheoli amser a hunanddisgyblaeth; sy'n hanfodol yn y gweithle.

Mae’r blynyddoedd o astudio wedi gwneud imi sylweddoli bod dysgu gydol oes yn bwysig, gan ei fod yn cynnig cyfleoedd gwell inni ac yn dda ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol ”.

Ychwanegodd y Tiwtor Cwrs, Robert James: “Roedd Lauren yn ddysgwr gweithgar a gafodd raddau uchaf ym mhob un o'r unedau a astudiodd ar y cwrs. Y peth mwyaf trawiadol gyda Lauren oedd, waeth pa uned o waith yr ymgymerodd â hi, hyd yn oed os oedd yn rhan o'r maes TG nad oedd ganddi ddiddordeb arbennig ynddo, roedd hi bob amser yn gwneud ei gorau ac yn sicrhau ei bod yn cyflawni cymaint ag y gallai. Arweiniodd hyn yn ei dro at gael swydd yn y sector TG.”

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa