Yn ôl

Shaun Howells

Mae Shaun Howells, o’r Porth yn y Rhondda, yn mwynhau ei swydd bresennol yn Llywodraeth Cymru ac yn cydnabod rôl Coleg y Cymoedd wrth sicrhau'r swydd honno.

Wrth adael yr ysgol, archwiliodd Shaun yr holl opsiynau er mwyn parhau â’i addysg. Ar ôl ymweld â gwefan a mynychu Diwrnod Agored y coleg, penderfynodd y byddai'r coleg yn rhoi'r cyfle gorau iddo barhau â’i addysg, wrth gwrdd â ffrindiau newydd hefyd.

Ar ôl ymchwilio i’r cyrsiau sydd ar gael, cofrestrodd ar Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Busnes; gan fod y modiwlau a'r pynciau'n ymwneud â Busnes yn rhai a oedd o ddiddordeb iddo.

Helpodd y cwrs Shaun i gyflawni ei uchelgeisiau. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn y coleg yn llwyddiannus, aeth ymlaen i astudio Busnes yn y brifysgol, gan raddio gyda gradd mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Fe wnaeth astudio yn y coleg a'r brifysgol roi agwedd benderfynol ac ymdeimlad o gyfrifoldeb iddo er mwyn dilyn ei lwybr gyrfa.

Mae Shaun bellach yn gweithio i i Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol. Mae ei swydd yn cynnwys llawer o wasanaeth cwsmeriaid gydag aelodau o staff a'r cyhoedd. Hefyd, mae’n ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol fel cofnodi nodiadau ffitrwydd, darparu geirdaon ac ailosod cyfrineiriau ar gyfer y system tâl staff ac ati.

Wrth siarad am ei amser yn y coleg dywedodd Shaun “Byddwn yn bendant yn argymell Coleg y Cymoedd. Maen nhw'n cynnig ystod eang o gyrsiau diddorol; rydych chi'n cwrdd â phobl newydd; yn ennill rhagor o annibyniaeth ac yn datblygu sgiliau cymdeithasol”.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa