Yn ôl

Adeiladu

Adeiladu yw diwydiant mwyaf y DU gyda 2 filiwn yn gweithio mewn dros 700 o wahanol fathau o swyddi.

Dysgwch grefft neu astudiwch er mwyn bod yn Adeiladwr proffesiynol.

Mae prinder sgiliau yn niwydiant Adeiladu'r DU. Yn ôl Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB) bydd yn rhaid i'r diwydiant ddod o hyd i 157,000 o recriwtiaid newydd erbyn 2021 er mwyn ateb y galw.

Rydym yn cynnig y crefftau canlynol: ...

• Gosod Brics

• Plastro

• Cynnal a Chadw Adeiladau

• Peintio ac Addurno

• Gosod Trydan

• Gwaith Saer ac Asiedydd

• Gwaith Plymwr

Byddwch yn dysgu sgiliau, yn cael gwybodaeth ac yn ennill profiad wrth weithio gyda’n tîm o bobl broffesiynol brofiadol a phob un yn grefftwr cymwys.

Cynhelir dosbarthiadau mewn gweithdai arbenigol lle cewch gyfle i ymarfer y sgiliau yr ydych wedi'u dysgu.

Bydd pob cwrs crefft sy'n dechrau ar lefel 1 yn gwrs dilyniant rhaglen tair neu bedair blynedd. Er mwyn ennill cymwyster llawn yn y grefft, bydd yn rhaid ichi gyrraedd safon Lefel 3. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn ennill cymwysterau rheoleiddiol eraill er mwyn bod yn grefftwr cymwys.

Os yw gyrfa fel Adeiladwr proffesiynol yn mynd â'ch bryd chi, ymunwch â ni mewn: -


• Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig


Nododd adroddiad gan 'Construction Skills' y bydd 32% o'r swyddi yn y diwydiant Adeiladu dros y blynyddoedd i ddod yn swyddi ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol a Rheolwyr megis: Rheolwyr Adeiladu, Penseiri, Staff Technegol, Uwch Weithredwyr a Rheolwyr Prosesau Busnes.

Mae ein tîm addysgu Amgylchedd Adeiledig yn cynnwys gweithwyr proffesiynol a achredir gan RICS, RIBA a CIOB ac sydd wedi gweithio yn y diwydiant.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.