Yn ôl

Beth mae dysgwyr yn ei ddweud

Christian Punter

Gwybodaeth amdanoch chi a’ch cefndir

Christian Punter ydw i, rydw i’n 22 oed ac yn dod o Lyn Rhedynog, Cymoedd y Rhondda.

Rydw i’n ganwr / cyfansoddwr / cynhyrchydd / cerddor sy’n canu sawl offeryn. Rydw i’n hoffi teithiau cerdded hir ar y traeth a bwyd Eidalaidd. Pob jôc o'r neilltu rydw i'n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth ar hyn o bryd fel artist o dan yr enw “Otto”.

Pa gwrs wnaethoch chi ei astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Astudiais Gerddoriaeth a Thechnoleg o Lefel 2 i Lefel 3 Estynedig.

Pam benderfynoch chi astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Roedd ganddyn nhw fideos gwych o gyfansoddwyr eraill yn gweithio yn y stiwdios yn y coleg. Gan fy mod newydd fagu diddordeb mewn cerddoriaeth ar y pryd roedd yn ymddangos yn lle perffaith i fynd.

Pam wnaethoch chi ddewis astudio'r cwrs hwn?

Sylweddolais dros yr haf nad oeddwn am wneud Safon Uwch gan y byddai’n ormod o straen, felly penderfynais y byddai’r coleg yn fwy addas i mi. Dros yr un haf sylweddolais fy mod eisiau ymrwymo’n llwyr i gerddoriaeth. Rydw i mor falch fy mod i wedi mynd i’r coleg. Roedd y cwrs cerddoriaeth yn cynnwys popeth yr oedd ei angen arnaf er mwyn dysgu am gynhyrchu cerddoriaeth a dysgu rhywfaint hefyd am sut mae’r diwydiant yn gweithio.

Beth yw manteision astudio yng Ngholeg y Cymoedd?

Mae'n awyrgylch cyfeillgar iawn. Ni allwn fod wedi gofyn am diwtoriaid gwell na’r tiwtoriaid ar fy nghwrs cerddoriaeth. O’u herwydd nhw, mwynheais fy holl gyfnod yng Ngholeg y Cymoedd yn fawr.

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf / beth ydych chi'n ei wneud nawr eich bod wedi gadael?

Wedi imi adael y coleg, taflais fy hun yn syth i'r sin gerddoriaeth leol, yna mentrais i Lundain a nawr rwy'n gweithio i label a leolir yn Los Angeles sy'n eiddo i Dave Stewart (Eurythmics, perchennog Songland NBC) ac yn rhyddhau'r caneuon rwy'n eu cyfansoddi o dan yr enw “Otto”.

Sut mae'r cwrs yn eich helpu i gyflawni eich uchelgais?

Un peth pwysig am y diwydiant creadigol yw ei fod yn ymwneud yn fwy â phwy rydych chi'n ei adnabod a bod yn weithgar fel artist nag ydyw’n ymwneud â chael cymhwyster, OND mae'r tiwtoriaid ar y cwrs a'r ffordd maen nhw wedi datblygu'r cyrsiau yn arwain at rai cyfleoedd anhygoel. Mae’r fideos rydw i wedi'u ffilmio gyda Choleg y Cymoedd wedi cael eu gweld gan Bennaeth Cerddoriaeth BBC Radio Wales. Hyd heddiw rwy'n dal i ofyn am wybodaeth gan y tiwtoriaid wrth fwrw ymlaen â chamau yn fy ngyrfa. Roedd y modiwlau cynhyrchu a astudiais yn y coleg hefyd wedi helpu llawer oherwydd nawr rwy'n gallu cynhyrchu demos o ansawdd uchel gartref sydd wedi arwain at weithio gyda chynhyrchwyr sydd wedi ennill nifer o wobrau Grammy.

A fyddech chi'n argymell y coleg hwn a'r cwrs hwn i eraill?

Byddwn! Mae'n amgylchedd hyfryd i astudio ynddo ac mae ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnoch chi ar y cwrs Cerddoriaeth. Fe wnes i greu atgofion da iawn yn ystod fy nghyfnod yn y coleg a gwneud ffrindiau da iawn yno hefyd.

#
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa