Yn ôl

Addysg a Hyfforddiant

Mae ein cyrsiau Addysg a Hyfforddiant yn ceisio hyfforddi ar gyfer gwaith ym maes Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol (PCET). Mae hyn yn cynnwys addysg bellach; addysg oedolion; hyfforddiant yn y gweithle ac addysg yn y gymuned.

Bydd dysgwyr yn caffael y sgiliau sydd euhahgen i weithio fel athro ym maes Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol drwy ymgymryd â phrofad gwaith yn ogystal â gwaith cwrs. Byddwch yn elwa o'n partneriaethau cryf yn ogystal â chael eich addysgu gan staff addysgu arbenigol a phobl broffesiynol yn y gweithle.

Rydyn ni hefyd yn cynnig ystod o gymwysterau mewn Sgiliau Sylfaenol/Hanfodol ar gyfer y rhai a hoffai gynorthwyo unigolion a grwpiau i fynd i'r afael â phroblemau Sgiliau Sylfaenol. Sgiliau Sylfaenol ydy'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Saesneg a defnyddio Mathemateg ar y lefel angenrheidiol i weithio a symud ymlaen yn y gwaith ac yn y gymdeithas yn gyffredinol.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.